Meniu
Projektą vykdantys Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokiniai domėjosi dalyvaujamuoju biudžetu

Šiandien Savivaldybės vadovus – Merą Algirdą Neiberką ir Administracijos direktorių Vitą Gavėną aplankė Pilviškių „Santakos“ gimnazijos II klasės mokiniai kartu su istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja Egle Kociuviene. Šie mokiniai dalyvauja projekte „Pažink valstybę“, kurio tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis Lietuvos viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias nacionalines ir regionines problemas, apsvarstyti jų sprendimo būdus.

Kaip pasakojo mokytoja E. Kociuvienė, dalyvaudama šiame projekte, kiekviena dalyvių komanda turėjo išsikelti sau vieną dominančią problemą ir lydimi mokytojos apsilankyti savo rajono viešojo sektoriaus institucijoje, tam, kad įsigilintų į pasirinktą problemą ir jos sprendimo galimybes savivaldybėje.

Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokiniai pasirinko panagrinėti dalyvaujamojo biudžeto* temą ir atvyko į Vilkaviškio rajono savivaldybę pasidomėti, kaip skirstomos savivaldybės biudžeto lėšos ir kam skiriama didžiausia jų dalis, kokios investicijos jau yra įgyvendintos ir kokios planuojamos, kaip nustatomi projektų įgyvendinimo prioritetai ir kaip gyventojai įtraukiami į viešus svarstymus.

Savivaldybės meras A. Neiberką informavo, kad šiuo metu didžiausia Savivaldybės biudžeto dalis, kuri sudaro apie 50 proc., tenka švietimo sričiai, apie 20 proc. tenka socialinėms reikmėms, o visa likusi lėšų dalis, kuri sudaro apie 30 proc., yra dalijama labai daug sričių, tarp kurių yra ir rajono investicijoms skirtos lėšos. Savivaldybės vadovai išsamiai papasakojo apie įvykdytas ir suplanuotas investicijas: 2014–2020 metų ES fondų investicijomis jau įgyvendintus ir suplanuotus įgyvendinti projektus, paminėjo, kokio intensyvumo prisidėjimo iš Savivaldybės reikalaujama norint įgyvendinti investicijas. Savivaldybės vadovai taip pat supažindino mokinius su būtinomis įgyvendinti biurokratinėmis procedūromis, kurios dažnai užtrunka ir trukdo greičiau įgyvendinti projektus, su gimnazistai diskutuota ir apie reikalingumą trumpinti dokumentų pateikimo ir derinimo terminus.

Po apsilankymo Savivaldybėje mokiniai patraukė į Vilkaviškio gatves, kur anketų pagalba gyventojų klausė, į kokias sritis ar objektus jie investuotų dalį Savivaldybės biudžeto lėšų. Po atlikto tyrimo Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokiniai žadėjo sugrįžti į Savivaldybę ir pristatyti gautus tyrimo rezultatus bei pateikti savo siūlymus nagrinėjama tema. Savivaldybės vadovai labai sveikino tokias mokinių iniciatyvas ir laukia jų sugrįžtant po įgyvendinto įdomaus ir naudingo tyrimo

Be Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokinių, projekte „Pažink valstybę“ taip pat dalyvauja ir Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokiniai.

 

*Dalyvaujamasis biudžetas – tai gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimą būdas, kuomet gyventojai sprendžia, kaip geriausia, jų manymu, išleisti dalį savivaldybės biudžeto lėšų.