Meniu
Viešosios paslaugos/blankaiŠiame puslapyje yra blankai gyventojams, ūkio subjektams,  kuriuos galima parsisiųsti, užpildyti ir nunešti į savivaldybęPrašymas išduoti leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, vesti  pavojingus šunis ir prekiauti jais Vilkaviškio rajono teritorijoje


Prašymas dėl kelių transporto veiklos licencijos kortelės išdavimo


Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimo


Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimo


Paraiška dėl išorinės reklamos leidimo išdavimo


Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo


Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo


Paraiška dėl vienkartinės licencijos išdavimo


Prašymas dėl leidimo kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje


Paraiška išduoti leidimą atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje


 

Prašymas įregistruoti, perregistruoti, išregistruoti traktorių, savaeigę mašiną, priekabą ir kt.


Prašymas įregistruoti ūkininko ūkį


Paraiška melioruotų žemių savininko valstybės finansinei paramai gauti


Prašymas valstybinei pensijai gauti


 

Prašymas specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti


 

Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą


 

Prašymas užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą


 

Prašymas dėl adreso suteikimo (patikslinimo)


 

Prašymas dėl teritorijų planavimo dokumento derinimo


 

Prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą


   

Prašymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą

   

Prašymas įregistruoti santuoką


Prašymas ištaisyti, papildyti civilinės būklės akto įrašą


Prašymas pakeisti vardą, pavardę, tautybę


Prašymas santuokos nutraukimui įregistruoti


Pareiškimas pakartotiniam liudijimui gauti


Prašymas įregistruoti naujagimį


Prašymas dėl pažymos apie šeiminę padėtį santuokai užsienyje įregistruoti


Prašymas dėl santuokinio amžiaus sumažinimo


Vyresnio kaip 16 metų asmens sutikimas dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo


Prašymas dėl paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju)


Prašymas dėl nekilnojamojo turto


 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-16 11:32:26