Meniu
Pranešimas dėl nevyriausybinės organizacijos projektui finansuoti skirtų lėšų paskirstymo

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, vykdydama Vilkaviškio rajono savivaldybės direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. sprendimu Nr. B-ĮV-270 patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašą, kvietė rajono nevyriausybines organizacijas nuo 2019 m. birželio 6 d. teikti paraiškas gauti finansinę paramą projektų įgyvendinimui.

2019 m. liepos 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B-ĮV-877 Klausučių kaimo bendruomenei skirta 2 000,00 Eur (du tūkstančius eurų) projekto „Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO pagerbimo renginys“ įgyvendinimui, pagal finansuojamą veiklą, susijusią su metiniu Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO paskatinimo / pagerbimo renginiu.