Meniu
Pranešimas apie Religinių bendruomenių rėmimo programos įgyvendinimui skirtą finansavimą

2018 metais Religinių bendruomenių rėmimo projektų įgyvendinimui skirta 30 000 eurų iš Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšų.

2018 metais Gražiškių Šv. Arkangelo Mykolo parapijos projekto „Apsaugokime tai – ką turime“ įgyvendinimui skirta 6 000 eurų, šio projekto tikslas – bažnyčios langų keitimas. Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos projekto „Labdaros valgyklos Vilkaviškio mieste pamatų ir sienų šiltinimas“ įgyvendinimui skirta 19 000 eurų, projekto tikslas – pagerinti Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos pastato valgyklos būklę. Alvito Šv. Onos parapijos projekto „Švč. Mergelės Marijos statulos įamžinimas“ įgyvendinimui skirta 5 000 eurų, šio projekto tikslas – įamžinti Alvito Šv. Onos parapijos 400 metų sukaktį bei Lietuvos 100-metį. Religinės bendruomenės prisidės prie Savivaldybės kultūros paveldo, priklausančio religinėms bendruomenėms, išsaugojimo, skiriant tradicinėms religinėms bendruomenėms Savivaldybės biudžeto lėšas remonto, pastatų inventorizavimo, bažnytinio inventoriaus  remonto, vidaus patalpų tvarkymo darbams atlikti bei organizuojamų jubiliejinių renginių rėmimui.

Paraiškų-projektų teikėjai yra informuoti apie projektų finansavimą ir kviečiami per 10 d. d. patikslinti projektų išlaidų sąmatas ir pasirašyti lėšų naudojimo sutartis adresu S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje, 229 kab.


Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus informacija