Meniu
Praktikumas „Lauko edukacinės erdvės“

2018 m. spalio 16 d. į Vilkaviškio vaikų lopšelį-darželį „Eglutė" rinkosi rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai gilinti žinias apie lauko edukacinių erdvių kūrimą, dalintis gerąja darbo patirtimi skleidžiant idėjas, kaip kūrybiškai ugdyti vaikus netradicinėse erdvėse paįvairinant ugdomąjį procesą.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Reda Tumelienė skaitė pranešimą „Lauko edukacinės erdvės“, kuriuo pristatė, kaip įstaigoje buvo kuriamos edukacinės erdvės, kokia veikla jose vykdoma.

Visose darželio erdvėse kolegės stebėjo veiklas, kuriose vaikai tyrinėjo aplinką, eksperimentavo, lenktyniavo, žaidė įvairius žaidimus. Pedagogės negailėjo gražių žodžių apie matytas veiklas ir didžiausią įspūdį palikusias erdves – „Sveikatos žolynėlį“, „Slieko laboratoriją“ ir „Vabalų viešbutį“.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Reda Tumelienė