Meniu
PATVIRTINTAS PROJEKTO „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIS ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGOMS ORGANIZUOTI IR TEIKTI

Informuojame, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. B-ĮV-561 projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ partneriu asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti patvirtinta Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga.

Su atrinktu partneriu Savivaldybės administracija sudarys jungtinės veiklos sutartį dėl asmeninio asistento paslaugų teikimo asmenims nuo 16 metų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo numatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ir (ar) kompleksinės negalios, visiškai arba vidutiniškai apribojančios jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. 

 Socialinės paramos skyriaus informacija