Meniu
PASKIRTAS FINANSAVIMAS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS SPORTO SRITYJE

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. B-ĮV-391 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos projektų sporto srityje finansavimo“ skirtas finansavimas nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos projektams sporto srityje.

Projekto teikėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl lėšų  skyrimo priėmimo dienos, suderinęs projekto sąmatą su savivaldybės administracija, turi pasirašyti  finansavimo sutartį su sutarties pirmu priedu, kurioje aprašomi projekto teikėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos ir kt.

Projekto teikėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nepasirašius finansavimo sutarties per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos apie priimtą sprendimą dėl lėšų skyrimo, Administracijos direktoriaus įsakymas dėl lėšų skyrimo šiam projekto teikėjui netenka galios.


Elena Šventoraitienė,

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė