Meniu
Paskirstytos lėšos Vaikų socializacijos programoms

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. B-ĮV-594 buvo paskirstytos lėšos Vaikų socializacijos programų vykdymui.  2018 metams skirta 13 000 Savivaldybės lėšų. Lėšos skirtos 29 Vaikų socializacijos programų įgyvendinimui. Programų vykdytojai privalo iki 2018 m. gegužės 25 d. sudaryti  Vaikų socializacijos programų rėmimo sutartis ir vadovautis Administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. B-ĮV-594. ,,Dėl Savivaldybės lėšų, skirtų vaikų socializacijos programoms įgyvendinti, skyrimo“