Meniu
Paskelbta informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

2019 m. sausio 18 d. Aplinkos apsaugos agentūroje gauta ūkininkės A. G. planuojamos ūkinės veiklos (broilerių auginimo fermos statyba ir eksploatacija) žemės sklype (kad. Nr. 3903/0001:119 Alksnėnų k. v.) Smilgių k. 2, Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo.

 Susipažinti su paskelbta informacija galite Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje www.gamta.lt, pagal pridedama nuorodą:

https://drive.google.com/file/d/1ApoiG_i8AIx2zJc97ITMn9txVBg_9F-S/view

 

Suinteresuoti asmenys pasiūlymus gali teikti Aplinkos apsaugos agentūrai el. p. diana.kuzabaviciene@aaa.am.lt per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo Agentūros tinklalapyje.

 Informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo rengėjas (vykdytojas): UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. telefonas: (8 46)  43 04 63.