Meniu
PARAMA KIAULIŲ LAIKYTOJAMS

Žemės ūkio ministerija jau nuo rugsėjo 3 d. smulkiuosius kiaulių augintojus kviečia teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą. Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai renkami savivaldybėse pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą nuo š. m. rugsėjo 3 d.  iki spalio 15 d. Parama gali pasinaudoti žmonės, kurie paskutinį mėnesį prieš paramos taisyklių įsigaliojimą (rugpjūčio 28 d.) laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, ir visas jas paskerdė, sunaikino arba jos nugaišo dėl AKM. Pareiškėjai turės įsipareigoti trejus metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus. Paramos dydis numatytas 100 eurų už paskerstą kiaulę ir  iki 1 500 Eur. –  kitų, išskyrus  kiaules, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidų kompensavimui.

Tokia pati parama – iki 1 500 Eur – skiriama  biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti tiems pareiškėjams, kurie planuoja ir toliau savo ūkiuose auginti kiaules.

Atkreipiame dėmesį, kad minėtų paramų galės kreiptis tų rajonų kiaulių laikytojai, kuriuose šiemet nustatyti afrikinio kiaulių maro atvejai šernuose arba kiaulėse. Vilkaviškio rajone 2018 metais afrikinis kiaulių maras nenustatytas nei šernuose nei kiaulėse, todėl Vilkaviškio rajono kiaulių laikytojai šių paraiškų teikti negalės.

 

                                                                                                                            Žemės ūkio skyriaus informacija