Meniu
Pakeisti adresai Vilkaviškio mieste

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, gavusi Valstybės įmonės Registrų centro Adresų registro departamento 2017 m. gruodžio 4 d. raštą Nr. (1.1.30.)s-10285 „Dėl adresų neatitikimo teisės aktų reikalavimams“, 2018 m. kovo 5 d. paskelbė informaciją apie numatomus keisti adresus Vilkaviškis, Lauko g. 42, Vilkaviškis, Lauko g. 44, Vilkaviškis, Lauko g. 48 , nes šie adresai neatitinka Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 7 punkto reikalavimų.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos aprašo 42 punkto reikalavimais, informuojame, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. B-ĮV-293 „Dėl adresų pakeitimo“ pakeitė adresus taip:

  • iš Lauko g. 42 į Lauko g. 26A;
  • iš Lauko g. 44 į Lauko g. 28B;
  • iš Lauko g. 48 į Lauko g. 30A.

 

 

Pridedama. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, grafinė dalis ir LR Adresų registro išrašas apie pakeistus ir įregistruotus adresus.

 

 

Informaciją parengė:

Agnė Kieliūtė

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 342) 60 202

El. p. agne.kieliute@vilkaviskis.lt