Meniu
PAKARTOTINAI SKELBIAMAS PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VEIKLAI VYKDYTI ATRANKOS KONKURSAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pakartotinai skelbia projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ (toliau – projektas) partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos konkursą.

Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A-457 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427„Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“.

Viena iš projekto remiamų veiklų, kuriai skelbiama projekto partnerių atranka – vaikų dienos centrų (toliau – VDC) tinklo plėtra: naujų VDC steigimas ir veikiančių VDC plėtra, kuria didinamas nuolatinių VDC lankytojų skaičius, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas). 

Atrinkti projekto partneriai kartu savivaldybės administracija (pareiškėjas) rengs projekto paraišką ir dalyvaus projekto veiklų vykdyme bei naudodamiesi projekto įgyvendinimo metu sukurta infrastruktūra vaikų dienos centruose teiks vaikams dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas.

Galimi projekto partneriai:
- biudžetinės įstaigos;
- viešosios įstaigos;
- asociacijos;
- religinės bendruomenės ir bendrijos;
- labdaros ir paramos fondai.

Paraiška gali būti pateikiama paštu, įteikta pašto kurjerio, tiesiogiai pristatyta paties pareiškėjo ar jo įgalioto asmens.

Paraiškos priimamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu S. Nėries g. 1, Vilkaviškis ( 120 kab.) iki 2019 m. vasario 14 d. (įskaitytinai).

Paraiška kartu su kitais teikiamais dokumentais turi būti pateikta užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo Vilkaviškio rajono savivaldybėje plėtra“ partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos konkursui.

 

Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip 2019 m. vasario 14 d.

Konsultacijas įstaigoms su konkursu ir projektu susijusiais klausimais teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė, tel. (8 342) 60094, el. p. simona.bikaite@vilkaviskis.lt darbo laiku: I-IV – nuo 8.00 iki 17.00 val., V – nuo 8.00 iki 15.45 val.

PRIDEDAMA:

Aprašas

Paraiškos forma

Vertinimo anketa
                                                                       Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

                                                                       Socialinės paramos skyriaus informacija