Meniu
Neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka. Vaikų muzikos, dailės, meno, sporto ar kitoje mokykloje išeita ilgalaikio meninio ugdymo programa gali būti pripažįstama kaip profesinio mokymo modulis.

Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikia trys neformaliojo švietimo įstaigos: Vilkaviškio muzikos mokykla (info@vmm.lt), Vilkaviškio sporto mokykla (sport@vilkaviskis.lt) ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (vilkaviskiovjc@gmail.com). Vilkaviškio muzikos mokykloje mokosi 390 mokinių, Vilkaviškio sporto mokykloje – 387, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre – 558 ugdytiniai.


 

Aktualūs dokumentai:

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 

 

 


 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-11 10:24:36