Meniu
Naujas „JUDAM“ projektas – ieškomas jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorius

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau-Departamentas) nuo 2019 m. kovo mėnesio įgyvendins Jaunimo garantijų iniciatyvų projektą „JUDAM“, Šis projektas, skirtas užtikrinti paslaugas neaktyviems, niekur nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems (toliau – NEET) jaunuoliams, siekiant jų perėjimo po nedarbo, neveiklumo laikotarpio į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą.

Projekto veiklos bus vykdomos 27 mėnesius, per kuriuos bus siekiama į projekto veiklas įtraukti 850 NEET jaunuolių. Ypatingas dėmesys bus skiriamas jaunuoliams iš sunkumus patiriančių šeimų, turintiems problemų su teisėsauga, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, patiriantiems pajamų ar kitus nepriteklius, turintiems priklausomybes, gyvenantiems ar jau išėjusiems iš globos įstaigų. Su NEET jaunuoliais dirbs 10 projekto partnerių ir 22  Jaunimo reikalų departamento koordinatoriai visoje Lietuvoje.

Siekiant kokybiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą (toliau-JGI) Lietuvoje skelbiama Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorių atranka darbui Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Vilniaus miestuose. Laukiame Tavo laiško su trumpu motyvaciniu laišku ir CV iki  š. m. balandžio 10 d. 16 val. adresu info@jrd.lt.   

Daugiau informacijos rasite čia:

https://jrd.lt/jaunimo-reikalu-departamentas/_naujienos/jaunimo-reikal-departamentas-prie-socialin-s-apsaugos-ir-darbo-ministerijos-iesko-projekto-judam-jaunimo-garantij-iniciatyv-koordinatori-marijampol-s-panev-zio-siauli-utenos-vilniaus-miestuose


Jaunimo reikalų departamento informacija