Meniu
NACIONALINEI MOKĖJIMO AGENTŪRAI PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATEIKTOS PROJEKTŲ PARAIŠKOS
NACIONALINEI MOKĖJIMO AGENTŪRAI PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATEIKTOS PROJEKTŲ ,,ALKSNYNO GATVĖS RAMONIŠKIŲ KAIME SUTVARKYMAS“, ,,APŠVIETIMO INŽINERINIŲ TINKLŲ ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA VILKAVIŠKIO RAJONE“, ,,GATVIŲ SUTVARKYMO DARBAI BAJORŲ, KETURKAIMIO, GUDKAIMIO KAIMUOSE“, ,,PĖSČIŲJŲ TAKŲ ĮRENGIMAS BARTNINKŲ IR PAJEVONIO SENIŪNIJOSE“, ,,VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS TVARKYMAS GRAŽIŠKIŲ MIESTELYJE“, ,,SŪDAVOS KAIMO BENDRUOMENĖS NAMŲ PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS“, ,,GATVIŲ SUTVARKYMO DARBAI VILKUPIŲ, LAUCKAIMIO, ŠVITRŪNŲ KAIMUOSE“, ,,PĖSČIŲJŲ TAKŲ ĮRENGIMAS VIŠTYČIO IR GIŽŲ SENIŪNIJOSE“, ,,ŽALUMYNŲ, AGUONŲ, LAUKO GATVIŲ DIDŽIŲJŲ ŠELVIŲ KAIME SUTVARKYMAS“ PARAIŠKOS.
 

 

2017 m. spalio 2 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė 9 paraiškas. Projektai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

 

Projektas  ,,Alksnyno gatvės Ramoniškių kaime sutvarkymas“.

Projekto tikslas – atnaujinti Vilkaviškio rajono savivaldybės Ramoniškių kaimo, viešąją susisiekimo infrastruktūrą, taip prisidedant prie gyvenamosios vietovės ekonominės, socialinės, aplinkosauginės plėtros ir pagerinant gyventojų gyvenimo kokybę kaime.

Projekto tikslui pasiekti planuojama sutvarkyti Alksnyno gatvę, Ramoniškių kaime.

Planuojama projekto vertė – 161 856,00 Eur, iš jų: 129 484,80 Eur – ES ir valstybės biudžeto lėšos, 32 371,20 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.


Projektas  „Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilkaviškio rajone“.

Projekto tikslas – modernizuoti Vilkaviškio rajono kaimiškųjų teritorijų apšvietimo sistemą, padidinat energetinį efektyvumą bei gyventojų saugumą, taip kuriant patogią ir saugią aplinką gyventi ir dirbti.

Projekto tikslui pasiekti planuojamas apšvietimo inžinerinių tinklų įrengimas ir atnaujinimas Staugaičių, Kybeikių, Sausininkų, Bajorų, Vartų, Rasių, Vaisbūniškių kaimuose ir Keturvalakių miestelyje.

Planuojama projekto vertė – 105 419,00 Eur, iš jų: 84 335,20 Eur – ES ir valstybės biudžeto lėšos, 21 083,80 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.


Projektas „Gatvių sutvarkymo darbai Bajorų, Keturkaimio, Gudkaimio kaimuose“.

Projekto tikslas – atnaujinti Vilkaviškio rajono savivaldybės Bajorų, Keturkaimio, Gudkaimio kaimų viešąją susisiekimo infrastruktūrą, taip prisidedant prie gyvenamųjų vietovių ekonominės, socialinės, aplinkosauginės plėtros ir pagerinant gyventojų gyvenimo kokybę kaimuose.

Projekto tikslui pasiekti planuojama sutvarkyti Lauko gatvę Bajorų kaime, Ajerų ir Ūkininkų gatvę Keturkaimio kaime, Mažosios gatvę Gudkaimio kaime.

Planuojama projekto vertė – 145 322,00 Eur, iš jų: 116 257,60 Eur – ES ir valstybės biudžeto lėšos, 29 064,40 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.


Projektas „Pėsčiųjų takų įrengimas Bartninkų ir Pajevonio seniūnijose“.

Projekto tikslas – atnaujinti Vilkaviškio rajono savivaldybės Bartninkų miestelio ir Pajevonio kaimo viešąją infrastruktūrą, taip prisidedant prie gyvenamųjų vietovių ekonominės, socialinės, aplinkosauginės plėtros ir pagerinant gyventojų gyvenimo kokybę kaimuose.

Projekto tikslui pasiekti planuojama įrengti pėsčiųjų takus Bartninkų miestelyje ir Pajevonio kaime.

Planuojama projekto vertė – 81 435,00 Eur, iš jų: 65 148,00 Eur – ES ir valstybės biudžeto lėšos, 16 287,00 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.


Projektas „Viešosios infrastruktūros tvarkymas Gražiškių miestelyje“.

Projekto tikslas – atnaujinti Vilkaviškio rajono savivaldybės Gražiškių miestelio viešąją susisiekimo infrastruktūrą, taip prisidedant prie gyvenamosios vietovės ekonominės, socialinės, aplinkosauginės plėtros ir pagerinant gyventojų gyvenimo kokybę kaime.

Projekto tikslui pasiekti planuojama įrengti privažiuojamąjį kelią prie visuomeninės paskirties objekto t. y. stadiono Gražiškių mstl., šalia Sūduvos kelio.

Planuojama projekto vertė – 58 027,00 Eur, iš jų: 46 421,60 Eur – ES ir valstybės biudžeto lėšos, 11 605,40 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.


Projektas „Sūdavos kaimo bendruomenės namų pritaikymas bendruomenės poreikiams“.

Projekto tikslas – kurti patrauklią, patogią aplinką gyventi ir dirbti, sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui, saviraiškai bei laisvalaikiui Sūdavos kaime, kapitališkai sutvarkant pastatą ir pritaikant jį Sūdavos kaimo bendruomenės poreikiams.

Projekto tikslui pasiekti planuojama sutvarkyti bendruomenės namus Sūdavos kaime.

Planuojama projekto vertė – 138 750,00 Eur, iš jų: 111 000,00 Eur – ES ir valstybės biudžeto lėšos, 27 750,00 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.


Projektas „Gatvių sutvarkymo darbai Vilkupių, Lauckaimio, Švitrūnų kaimuose“.

Projekto tikslas – atnaujinti Vilkaviškio rajono savivaldybės Vilkupių, Lauckaimio, Švitrūnų kaimų viešąją susisiekimo infrastruktūrą, taip prisidedant prie gyvenamųjų vietovių ekonominės, socialinės, aplinkosauginės plėtros ir pagerinant gyventojų gyvenimo kokybę kaimuose.

Projekto tikslui pasiekti planuojama sutvarkyti Beržų gatvę Vilkupių kaime, Beržų gatvę Lauckaimio kaime, Švitrūno kelio atkarpą einančią per Švitrūnų gyvenvietę.

Planuojama projekto vertė – 165 873,00 Eur, iš jų: 132 698,40 Eur – ES ir valstybės biudžeto lėšos, 33 174,60 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.


Projektas „Pėsčiųjų takų įrengimas Vištyčio ir Gižų seniūnijose“.

Projekto tikslas – atnaujinti Vilkaviškio rajono savivaldybės Vištyčio miestelio ir Gižų kaimo viešąją infrastruktūrą, taip prisidedant prie gyvenamųjų vietovių ekonominės, socialinės, aplinkosauginės plėtros ir pagerinant gyventojų gyvenimo kokybę kaimuose.

Projekto tikslui pasiekti planuojama įrengti pėsčiųjų takus Vištyčio miestelyje ir Gižų kaime.

Planuojama projekto vertė – 167 664,00 Eur, iš jų: 134 131,20 Eur – ES ir valstybės biudžeto lėšos, 33 532,80 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.


Projektas „Žalumynų, Aguonų, Lauko gatvių Didžiųjų Šelvių kaime sutvarkymas“.

Projekto tikslas – atnaujinti Vilkaviškio rajono savivaldybės Didžiųjų Šelvių kaimo viešąją susisiekimo infrastruktūrą, taip prisidedant prie gyvenamosios vietovės ekonominės, socialinės, aplinkosauginės plėtros ir pagerinant gyventojų gyvenimo kokybę kaime.

Projekto tikslui pasiekti planuojama sutvarkyti Žalumynų, Aguonų, Lauko gatves Didžiųjų Šelvių kaime.

Planuojama projekto vertė – 159 500,00 Eur, iš jų: 127 600,00 Eur – ES ir valstybės biudžeto lėšos, 31 900,00 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektų vykdytojas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija.