Meniu
MENO DARBŲ KONKURSAS „GIMTOJI ŽEMĖ TAVĘS ILGISI IR SAVO ŠIRDYJE TAVĘS DIDŽIAI PASIGENDA“, SKIRTAS ANTANUI VAIČIULAIČIUI

Norėdami priminti apie iškilias mūsų krašto asmenybes, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus, Vilkaviškio viešoji biblioteka nuo 2007 m. organizuoja kūrybinių darbų konkursą „Gimtoji žemė Tavęs ilgisi ir savo širdyje didžiai tavęs pasigenda“, skirtą Antanui Vaičiulaičiui. Konkursas „Gimtoji žemė Tavęs ilgisi ir savo širdyje didžiai tavęs pasigenda“ yra istorinio, tautinio ir kultūrinio ugdymo renginys, skirtas Antanui Vaičiulaičiui atminti. Konkursas vyksta dviem etapais (gegužės–birželio mėnesiais). Pirmąjį etapą organizuoja mokyklos, savarankiški autoriai, antrąjį – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Konkurso tema – „Gimtoji žemė Tavęs ilgisi ir savo širdyje didžiai tavęs pasigenda“. Dalyviai savo nuožiūra gali pasirinkti kūrybos tipą (eilėraščiai, rašiniai, publicistiniai rašiniai, piešiniai (iliustracijos), tapybos, fotografijos darbai, kita laisva kūryba) ir sugalvoti potemę.

Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo ugdymo įstaigų mokiniai, pavieniai asmenys, suaugusieji. Iš vienos klasės ar ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus grupės komplekto mokykla gali pateikti ne daugiau kaip 5 dailės kūrinius.

Iki 2018 m. birželio 13 d. darbai įvertinami mokyklose ir pateikiami Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, S. Nėries g. 1, LT-70147, Vilkaviškis.

Geriausių darbų autoriai bus pagerbiami ir apdovanojami šventėje, kuri vyks 2018 m. birželio 22 d. 14 val. Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centre-muziejuje. Šventėje kviečiami dalyvauti konkurso „Gimtoji žemė tavęs ilgisi ir savo širdyje didžiai tavęs pasigenda“ dalyviai, mokyklų bendruomenių nariai, mūsų krašto kūrėjai ir visi kiti, kuriems brangus lietuviškas žodis ir Antano Vaičiulaičio atminimas.

Konkurso darbai bus eksponuojami Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus surengtoje parodoje.

Laukiame darbų konkursui. Išsamesnė informacija teikiama telefonu: (8 342) 60 088.

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Elena Šventoraitienė