Vilkaviškio rajono savivaldybė - Melioracija

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2019.09.15, sekmadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Gyventojams
 • Verslininkams
 • Turistams
 • Renginiai
 • Posėdžių transliacija
 • Klausiame Jūsų nuomonės
 • Naujienlaiškiai
 • Vykdomi, vykdyti projektai
 • NVO finansavimas
 •   
 • Sportas
 • Švietimas
 • Kultūra
 • Jaunimas
 • Žemės ūkis
 • REGIA
 • Aplinkos apsauga
 • Investicijos
 • Renovacija
 • Klausimai ir atsakymai
 • Civilinė metrikacija
 • Civilinė sauga
 • Socialinė apsauga
 • Sveikatos priežiūra
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešieji pirkimai
 • Kultūros paveldas
 • Teritorijų planavimas
 • Korupcijos prevencija
 • Triukšmo valdymas
 • LR Seimo narys
 • Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Eismo saugumas
 • Koordinuota pagalba
 • Valstybinė kalba
 • Kompleksinės paslaugos šeimai
 • Atviri duomenys
 • VIEŠI IR PRIVATŪS INTERESAI
 • Vartotojų teisių apsauga
 •   
 • Apie rajoną
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Seniūnijos
  Žemėlapis
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos
  Mero pavaduotojas
  Veiklos ataskaitos
  Mero potvarkiai
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos narių nusišalinimas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Istorija
 • Administracija
 • Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Struktūra ir kontaktai
  Teisinė informacija
  Administracinė informacija
  Paslaugos
  Veikla
  Asmenų aptarnavimas
  Nuorodos
  Asmens duomenų apsauga
  Melioracija

  Atsakingi asmenys:


  Pareigos

  Vardas, pavardė

  El. paštas

  Kabineto nr.

  Telefonai

  Vyriausioji specialistė

  Lina Inkratienė

  lina.inkratiene@vilkaviskis.lt

  204

  8 618 43 868

  (8 342) 60 194 

   

  Vyriausiasis specialistas

  Rimas Janulevičius

  rimas.janulevicius@vilkaviškis.lt

  204

  8 614 07 475

  (8 342) 60 194 

  Vyriausioji specialistė

  Roberta Leščevičiūtė – Romikaitė

  roberta.lesceviciute@vilkaviskis.lt

  204

  8 620 71 811

  (8 342) 60 194 

   

  Teisinė bazė:

  1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas

  2. Valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje sąrašas

  3. Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo taisyklės

  4. Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas

  5. Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimo priėmimų taisyklės

   

  SVARBU! VADOVAUKITĖS GALIOJANČIA SUVESTINE REDAKCIJA!

   


   

  • Valstybei priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas/rekonstravimas

   

  Sklypo savininkas ar naudotojas pateikia šiuos dokumentus:

  -          prašymą;

  prašymo forma:

  -          žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 su pažymėta gedimo vieta.

   


   

  •  Žemės savininkui nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (drenažo sausintuvų ir iki 12,5 cm skersmens rinktuvų, esančių kaip priklausinių) rekonstrukcija

   

   Melioracijos statinių naudotojų asociacijos gali teikti paraiškas paramai melioracijos statinių rekonstrukcijai gauti pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 3D-578 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“  

   


   

  • Kūdrų kasimas melioruotoje žemėje

   

  Sklypo savininkas pateikia šiuos dokumentus:

  -          prašymą;

  prašymo forma:

  -          žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);

  -          žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 (kopiją).

   

   


   

  • Miško įveisimas ir statinių projektavimas melioruotoje žemėje

   

  Sklypo savininkas pateikia šiuos dokumentus:

  -          prašymą techninėms sąlygoms;

  prašymo forma:

  -          žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);

  -          žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 (kopiją).

   

   


   

  •  Techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams

   

  Sklypo savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:

  prašymas;

    prašymo forma:

  - žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);

  - žemės sklypo planą M 1: 10000 (kopiją).

   


   

  •   Melioruotos žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas

   

  Keičiant melioruotos žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintų Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių 17.6 punktu ir nustatyti melioracijos statinių rekonstravimo, naikinimo bei kitas sąlygas, kad nebūtų pažeisti gretimų melioruotos žemės sklypų naudotojų interesai ir užtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamų plotų valstybei nuosavybės teise priklausančiais melioracijos statiniais. Jei išduodamose sąlygose detaliajam planui rengti nurodyta, kad bus būtina rekonstruoti melioracijos statinius, kartu su detaliuoju planu turi būti parengtas ir melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Kadangi dažniausiai žemės paskirtis keičiama siekiant planuoti atskirus sklypus statyboms, būtina keitimo sąlyga - melioracijos statinių rekonstravimo projekto įvykdymas. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus finansuoja žemės sklypo savininkas.

   

  Sklypo savininkas pateikia šiuos dokumentus:

  -          prašymą techninėms sąlygoms;

  prašymo forma:

  -          sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);

  -          žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją);

  -          teritorijų planavimo dokumentą, kuris nurodytas taisyklių 10 punkte (kopiją);

  -          savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, kai melioruotoje žemėje naikinami nuosavybės teise valstybei priklausantys melioracijos statiniai dėl jų vertės ir atlyginimo sąlygų.

   


   

  INSTRUKCIJA KAIP IŠSIIMTI MELIORACIJOS PLANĄ GEOPORTAL PUSLAPYJE


   
  Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-28 11:42:05
  Naujienos ir aktualijos
  Skelbimai

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb