Meniu
MAUDYKLOSE VANDUO - TINKAMAS MAUDYTIS

Gegužės 22 d. buvo atlikti pirmieji maudymosi vietų vandens tyrimai. Įvertinus Vilkaviškio savivaldybėje stebimų maudymosi vietų (Vištyčio ežero ir Paežerių ežero) vandens tyrimų duomenis, nustatyta, kad vandens kokybė atitinka higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus maudymosi vietų vandens kokybės reikalavimus ir nekelia grėsmės sveikatai.

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija