Meniu
LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ SĄRAŠAS


Kodas

Verslo liudijimus įsigyjantys asmenys, kuriems taikomos lengvatos

Lengvatos dydis (proc.), kai verslo liudijime nėra įrašytų kitų asmenų

101

Gyventojai, sulaukę senatvės pensijos amžiaus

 

50

102

Bedarbiai, registruoti darbo biržoje

10

103

Tėvai (įtėviai), auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

25

104

Tėvai (motinos, įtėviai, įmotės), vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį, jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

25

105

Tėvai (įtėviai), auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

90

106

Mokiniai (studentai), jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

100

107

Asmenys, turintys tradicinio amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui

20

108

Dirbantys (tarnaujantys) asmenys ( įskaitant individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, gaunančius su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų)

20

109

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

-0–25 procentų darbingumo lygis (nedarbingas asmuo);

- sunkus neįgalumo lygis;

- didelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus)

50

110

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 30–40 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

-  vidutinis neįgalumo lygis;

- vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus)

50

111

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 45–55 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- lengvas neįgalumo lygis;

- nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus)

50

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-22 10:48:29