Meniu
KVIEČIAME NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS DALYVAUTI VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS VEIKLOJE

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Eismo saugumo komisija (toliau – Eismo saugumo komisija) nustato ir vykdo prioritetines kryptis ir priemones eismo saugumui gerinti, sprendžia eismo organizavimo ir saugaus eismo priemonių įgyvendinimo klausimus Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius kviečia į Vilkaviškio rajono savivaldybės Eismo saugumo komisijos veiklą įsitraukti nevyriausybines organizacijas.

Kviečiame nevyriausybines organizacijas, veikiančias Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, teikti savo atstovų kandidatūras į Eismo saugumo komisijos sudėtį.

Prašome teikti motyvuotus siūlymus, nurodant kandidato vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (tel. Nr., el. pašto adresą), patirtį eismo saugumo srityje bei pridėti asmens sutikimą dalyvauti Eismo saugumo komisijos veikloje.

Siūlymus, adresuotus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui, teikti iki 2019 m. liepos 15 d. el. paštu savivaldybe@vilkaviskis.lt

 

                                                                                      Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija