Vilkaviškio rajono savivaldybė - straipsniai :Kviečia dalyvauti pirmame visuotiniame darbuotojų susirinkime
Meniu
Kviečia dalyvauti pirmame visuotiniame darbuotojų susirinkime

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbo taryba – kolegialus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų įmonės darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių darbuotojų bei savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų.

Šių metų sausio mėnesį vyko rinkimai į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbo tarybą, kur buvo išrinkti penki nariai trejų metų kadencijai /go.php/lit/Savivaldybes-administracijos-darbo-taryba.  Pastaruoju metu Darbo taryba gauna neoficialių paklausimų, pasiūlymų, nuomonių iš įstaigos darbuotojų. Vadovaudamiesi  LR darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 174 punkto 5) papunkčiu kviečiame į pirmąjį visuotinį darbuotojų susirinkimą, kuris įvyks 2018 m. rugpjūčio 17 dieną 14.00 valandą S. Nėries g. 1, Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje.

Klausimus svarstymui darbo tarybai posėdyje turi teisę pateikti darbo tarybos nariai, darbdavys ir darbuotojai. Darbdavys ir darbuotojai prašymus svarstyti klausimą darbo tarybos posėdyje pateikia elektronine forma arba raštu. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami reikiami dokumentai), siūlomas sprendimas.

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų, pagrįstų nusiskundimų darbo veiklos organizavimu ar kt. klausimais. Galite kreiptis į darbo tarybos narius ir pateikti klausimus dar iki susirinkimo. Klausimus prašome pateikti raštu ir aiškiai suformuluotus.

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbo taryba