Meniu
Korupcijos prevencija

 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos veikla

Korupcijos prevencijos programos

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos rizikos analizė

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Informacijos apie asmenis surinkimas

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Pranešimai apie korupciją

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Renginiai

 

 

 

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją


Antikorupcijos komisija


Rimvydas ŽIEMYS, Savivaldybės tarybos narys, Komisijos pirmininkas;

Edmundas ŽALYS, Savivaldybės tarybos narys;

Arvydas ŠLIVINSKAS, Savivaldybės tarybos narys;

Valdas KAMAITIS, Savivaldybės tarybos narys;

Vilma KOLPAKOVIENĖ, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja;

Daiva JUŠKEVIČIENĖ, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė;

Vidutė PETRAUSKIENĖ, Vilkaviškio miesto rytų daugiabučių seniūnaitijos seniūnaitė;

Vitalius ŠIDIŠKIS, Kybartų seniūnijos S. Dariaus ir S. Girėno seniūnaitijos seniūnaitis;

Roma ŠILINGIENĖ, Šeimenos seniūnijos Gudelių seniūnaitijos seniūnaitė;

Kęstutis ŽIEMYS, Lietuvos teisininkų draugijos Marijampolės skyriaus pirmininkas.

 


 2017-12-15

 

 

Tarptautinė antikorupcijos diena buvo paminėta ir Virbalio pagrindinėje mokykloje

 

 

Pradinėse klasėse vyko pokalbiai „Korupcija. Ką reiškia šis žodis?“, „Ką aš žinau apie korupciją“, „Korumpuotas žmogus – nedoras žmogus“.

 

 

 Vyresnių klasių mokiniai kūrė plakatus „Korupcijai – ne!“

 

 Vilija Parfionovienė

 

Virbalio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

 


2017-12-14

 

   Mokiniai diskutavo, kaip būtų galima pažaboti korupciją

 

 

Gruodžio 8 d. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos 10 klasės moksleiviai drauge su soc. pedagoge A. Valančiene bei istorijos mokytoja O. Čėsniene minėjo Tarptautinę antikorupcijos dieną. Mokytojos su mokiniais aptarė sritis, kuriose gali reikštis korupcija, dažniausiai pasitaikančias korupcijos formas, taip pat diskutavo, kaip pažaboti korupciją – nutraukti korupcijos grandinę.

 

 

  

Mūsų mokykla priklauso sąžiningumo mokyklų tinklui, kurio pasiūlytą idėją – skaidrumo vėliavos demonstravimą – įgyvendino 8 klasės mokiniai dailės pamokos metu.

  


 Aušra Valančienė

 

  Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos soc. pedagogė

 


 2017-12-12

 

 

Lopšelyje-darželyje „Eglutė“ antikorupcijos simboliu tapo balta rankelė

 


 Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo „Bitučių“ ir „Voveriukų“ grupėse buvo paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena. Žodis „korupcija“  daugeliui vaikų nebuvo girdėtas. Pažiūrėję animacinį filmuką, vaikai dalinosi mintimis, kaip supranta šį žodį. Savo mintis jie pavaizdavo piešinėliuose. Antikorupcijos  simboliu tapo balta rankelė.

 


 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Tumelienė

  


 

Vaikų jaunimo centras Antikorupcijos dieną paminėjo kitaip

 

 

Gruodžio 9 d. visame pasaulyje nuo 2004 m. minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Kovojant su korupcija svarbus mokinių antkorupcinis švietimas. Šiuo tikslu VVJC programos „Pramogaujame angliškai“ ir „Jaunųjų britų“ klubas prisidėjo prie šio minėjimo. Šių programų ugdytiniai Antikorupcijos dieną paminėjo kitaip – savo mintimis apie korupciją ugdytiniai dalinosi anglų kalba. Pasidalinus mintimis apie korupciją, ugdytinių laukė kūrybinis darbas. Jie rengė plakatą  „Stop Corruption“. Visi su dideliu noru prisidėjo prie plakato rengimo.

  

Pažiūrėkite, ką mes sukūrėme! 

 


 

Vadovė Irada Miltinienė,

 

Metodininkė Agnė Vasiliauskaitė

 


  Pajevonio pagrindinės mokyklos mokiniai paminėjo Antikorupcijos dieną.

 

Savo pamąstymais apie korupcijos žalą mokiniai „lopė biudžeto maišą“. 

 

   

2017-12-11

   

Lopšelyje-darželyje mažieji ugdytiniai

 

įdomiai paminėjo Antikorupcijos dieną

 


 Kasmet gruodžio 9 d. visame pasaulyje minima tarptautinė Antikorupcijos diena.  Kybartų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ vyko renginys šiai dienai paminėti.

 

 

Renginio tikslas – suprasti ir vertinti draugystę, suvokti, kad tikrų draugų už daiktus ir pinigus  nenusipirksi, kad reikia gerbti, mylėti visus, neatsižvelgiant į draugų socialinę padėtį.

 

 

Renginio metu vyko įvairi edukacinė veikla. Ugdytiniai žiūrėjo animacinį filmą vaikams ,,Katės namai“. Po jo vyko atsakomoji diskusija apie filmo herojų santykius. Vaikai aiškinosi, kokia yra tikra draugystė, skaičiavo, kiek jie patys turi draugų, žaidė muzikinius  žaidimus sustoję ratu tarp kitų grupių vaikų, turėjo galimybę susirasti naujų draugų, patirti džiugių emocijų, vėliau spalvino draugystės gėles, jomis papuošė stendą ir pasižadėjo visada draugauti, „nepirkti“  draugų už žaislus ir saldumynus ir kt.

 

  

Renginį vedė auklėtoja Aušra Povilaitienė.

 
   

2017-12-08

 

TARPTAUTINĖ ANTIKORUPCIJOS DIENA MOKYKLOJE

 

 

 

Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią.

 

Tarptautinę antikorupcijos dieną iniciavo ir paskelbė Jungtinės Tautos. Gruodžio 9-oji pasirinkta todėl, kad šią dieną 2003 metais Meridoje (Meksikoje) įvyko aukščiausio politinio lygio konferencija kovos su korupcija problemoms spręsti. Jos metu buvo pasirašyta Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją.

   

Palaikydamos idėją kovoti su korupcija, Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro 10 klasės mokinės: Karolina Kaškauskaitė, Margarita Bruožytė, Agnė Čepeliauskaitė ir Gabija Vaičiūnaitė, dalyvavo konkurse, skirtame Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Mokinės kūrė emblemą korupcijos prevencijos policijoje tematika bei trumpai aprašė keliamą problemą, idėją, siūlomą sprendimą.

 

  

Šio konkurso tikslas – į Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimą ir policijos vykdomą antikorupcinę veiklą įtraukti mokymo įstaigų (bendrojo lavinimo ir profesinio ugdymo) moksleivius ir išrinkti laimėtojus, kurių pateikti siūlymai ir sprendimai korupcijos, kovos su korupcija srityje galėtų būti panaudojami kaip geroji praktika vykdant policijos antikorupcinę veiklą šalies mastu.

 

Taip pat antikorupcine tema 7-10 klasių mokiniai kūrė plakatus arba emblemas „Mes – prieš korupciją“, kuriais buvo siekiama atkreipti dėmesį į plintantį reiškinį, aktualią problemą visoje šalyje. Mokinių plakatai ir emblemos buvo iškabintos mokyklos antrame aukšte.

  

Kovokime su korupcija KARTU!
   Socialinė pedagogė Raimonda Bačinskienė

 


 

2017-11-28

 

Nebūkime abejingi korupcijai

 
 

    Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

 

Pasaulinė patirtis atskleidžia, kad sutelkus pastangas į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti, šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei.

 

 Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa. 2015 m. birželio 17 d. Vyriausybė patvirtino šios programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinį veiklos planą.


     Programos strateginis tikslas – sumažinti korupcijos mastą, padidinti skaidrumą, atvirumą viešajame ir privačiame sektoriuose, pasiekti, kad Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas 2025 metais būtų ne mažesnis nei 70 balų (Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas 2014 metais – 58 balai).

 
    Seimas nustatė šešis programos tikslus:

   

  •  siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybės tarnybos atsparumo korupcijai;

 

  • užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą;

 

  • mažinti veiklos priežiūros ir administracinę naštą ūkio subjektams, pertvarkant ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų sistemą;

 

  • užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus;

 

  • didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo galimybes sveikatos priežiūros srityje;

 

  • didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.

     

Programos prioritetinės sritys: teisėkūra, teismų ir teisėsaugos institucijų veikla, ūkio subjektų veiklos priežiūra, viešieji pirkimai, sveikatos priežiūra, teritorijų planavimas ir statybos valstybinė priežiūra, viešasis administravimas ir valstybės tarnyba, antikorupcinis švietimas.

 

   2002 metais priimtas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas, kuris reaguojant į poreikius, nuolat tobulinamas. Šis Įstatymas nustato pagrindinius korupcijos prevencijos principus, tikslus ir uždavinius valstybės tarnyboje ir privačiame sektoriuje, korupcijos prevencijos priemones ir jų teisinius pagrindus, korupcijos prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje.

 
    Įstatyme nurodomos šios korupcijos prevencijos priemonės:

 
 1) korupcijos rizikos analizė;

  

2) kovos su korupcija programos;

   

3) teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektais numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);

 

4) informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimas;

 

5) informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;

  

6) visuomenės švietimas ir informavimas;

  

7) nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;

 

8) kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.

  

Korupcijos prevencijos priemones įgyvendina ir Vilkaviškio rajono savivaldybė: Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisija, Tarybos sprendimu patvirtinta ir įgyvendinama Korupcijos prevencijos programa ir jos priemonių planas bei atliekama įgyvendinimo stebėsena, Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto portale skelbiama informacija apie priemones, susijusias su korupcijos prevencija, gyventojai gali informuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisiją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis galimai teko susidurti Vilkaviškio rajono savivaldybėje (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimas, sukčiavimas ir pan.). Komisiją galima raštu, paliekant pranešimą Savivaldybės fojė (priešais budintį) esančioje dėžutėje ir elektroniniu paštu – antikorupcija@vilkaviskis.lt arba Savivaldybės internetinio puslapio www.vilkaviskis.lt skyrelyje „Klausimai ir atsakymai“.

 

Rimvydas Žiemys,


Vilkaviškio r. sav. tarybos narys


 


 

2017-10-25

  

Vyks Antikorupcijos komisijos posėdis

  

2017-10-25 16 val. 104 kab. organizuojamas Antikorupcijos komisijos posėdis.

 

  Posėdžio darbotvarkė:

 

1. Dėl Antikorupcijos komisijos veiklos plano

 2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimo;

 3. Kiti klausimai.

 2017-05-09

 

Renginyje pateikta gausios ir įvairios informacijos,

 

reikalingos antikorupcinei aplinkai kurti viešajame sektoriuje

 

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba, siekdama viešojo sektoriaus atstovams suteikti reikalingų žinių antikorupcinei aplinkai kurti, gegužės 2 d. Kaune organizavo Antikorupcinės aplinkos vadovo pristatymo renginį – „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje?“. Renginyje dalyvavo apie 90 Marijampolės, Alytaus ir Kauno apskričių savivaldybių įstaigų vadovų ir atstovų, kurie užtikrina antikorupcinės politikos įgyvendinimą įstaigoje.

 

Dalyviams sveikinimo ir įžanginius žodžius tarė LR Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius ir LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos viršininkas Dainius Januška. Renginio metu buvo ne tik pristatytas Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo viešajame sektoriuje vadovas, bet ir pateikta daug įdomios, aktualios ir svarbios informacijos.

 

Rizikingiausias viešojo sektoriaus sritis ir pagrindinius korupcijos rizikos veiksnius viešajame sektoriuje analizavo LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininkas Audrius Bereišis. 

 

Korupcijos problemų diagnostinius-sociologinius tyrimus ir jų rezultatus pateikė LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Pirmosios valdybos Trečiojo skyriaus vyriausioji specialistė Margarita Dobrynina.

 

Klausimą, ar gali padėti užsienio šalių patirties perėmimas antikorupcinių veiklų tobulinimui, kėlė Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedros doc. dr. Remigijus Civinskas. Diskusijos metu buvo pateiktas ir norvegų finansuojamo projekto atvejis.

 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas viešajame sektoriuje apžvelgė LR Specialiųjų tyrimo tarnybos Kauno valdybos Ikiteisminio skyriaus viršininkas Linas Burdulis.

 

Įdomias įžvalgas, kodėl verta rūpintis įstaigos skaidrumu, pateikė „Tranparency International“ Lietuvos skyriaus atstovas Paulius Murauskas.

 

Antikorupcinio švietimo galimybes, naudą ir problemas renginyje išsamiai nusakė LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Daina Paštuolienė.

 

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo naudą analizavo LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valerij Keldanovič.

 

Apie asmenų patikrinimą viešajame sektoriuje kalbėjo ir tokių patikrinimų praktinę naudą bei probleminius aspektus apžvelgė LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Pirmosios valdybos Antrojo skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Karalkevičienė.

 

Įdomios informacijos apie viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymą pateikė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos vyresnysis patarėjas Tomas Čaplinskas.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotoja Inga Gedminienė apie turto ir pajamų deklaravimą pasisakė kaip apie ypač naudingą įrankį kovoje su korupcija.

 

Klausimą, ar reikalingi pranešėjai ir kaip juos turėtume saugoti, nagrinėjo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėjas Marius Vainauskas.

 

Vertingos informacijos pateikė ir įdomią diskusiją dėl įrankių, padedančių kurti antikorupcinę aplinką viešajame sektoriuje, surengė LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas Romualdas Gylys.

 

Renginio metu pristatytas Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo viešajame sektoriuje vadovas – tai pirmasis Lietuvoje susistemintas dokumentas, kuriuo siekiama kurti tvirtą antikorupcinę aplinką viešajame sektoriuje. Šis dokumentas parengtas LR Specialiųjų tyrimų tarnybai bendradarbiaujant su Teisingumo bei Švietimo ir mokslo ministerijomis, Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos ir Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija. Tikimasi, kad Antikorupcinės aplinkos vadovas bus išties naudinga priemonė viešojo sektoriaus vadovams ir darbuotojams, savo įstaigose kuriantiems ir palaikantiems korupcijai atsparią aplinką.

 

Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo viešajame sektoriuje vadovas – tai tikrai labai puikus susistemintas metodinis dokumentas, kuriame pateikta patogaus formato informacija, susieta su praktiniais pavyzdžiais. Norintys susipažinti su šiuo dokumentu, pasisemti žinių, gauti naudingos informacijos, tai gali padaryti prisijungę prie Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainės.

 

Daiva Juškevičienė

 

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

 


 2017-05-05

Dovana ar kyšis?

 

                      Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija iš Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos gavo raštą, kuriame pateiktos pagrindinės dovanų ėmimo ir teikimo taisyklės. Šios taisyklės ypač aktualios Savivaldybėje, Savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose ar įmonės dirbantiems asmenims.

 

Kviečiame visus susipažinti su pagrindinėmis dovanų ėmimo ir teikimo taisyklėmis ir taip pat jų laikytis.

 

Pagrindinės dovanų ėmimo ir teikimo taisyklės.

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija  2017-03-17

 

Savivaldybėje vyko seminaras korupcijos prevencijos tema

 

Kovo 16 d. Vilkaviškio rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) specialistės, kurios vedė seminarą korupcijos prevencijos tema.

 

STT Kauno valdybos korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Daina Paštuolienė ir vyresnioji specialistė Jolita Tamošiūnienė gausiai susirinkusius Savivaldybės vadovus, Antikorupcijos komisijos narius, Savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus bei asmenis, atsakingus už korupcijos prevenciją ir kontrolę minėtose įstaigose, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjus ir valstybės tarnautojus supažindino su STT veikla, dažniausiai pasitaikančiomis korupcijos apraiškomis.

 

Seminaro metu taip pat buvo analizuotos korupcijos atsiradimo savivaldoje priežastys ir kovos su ja būdai, apžvelgta teisinė bazė ir atsakomybė. Seminaro dalyviams detaliai papasakota apie korupcijos prevencijos priemones: korupcijos rizikos analizę, kovos su korupcija programas, teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą, informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės tarnyboje pateikimą, informacijos pateikimą Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams, visuomenės švietimą ir informavimą, nustatytų korupcijos atvejų paviešinimą ir kt.

 

Taip pat supažindinta su atliktais visuomenės požiūrio į korupciją sociologiniais tyrimais, socialinių antikorupcinių akcijų pavyzdžiais, atkreiptas dėmesys į antikorupcinio švietimo ir informavimo svarbą.

 

Temos aktualumą rodė pilnutėlė Savivaldybės posėdžių salė – į rengiamą seminarą panoro atvykti daugiau nei 70 asmenų.

 

„Šis seminaras – tai ne atsitiktinis įvykis korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje. Savivaldybės administracija nuolat įgyvendina korupcijos prevencijos ir kontrolės priemones,“ – sakė seminaro iniciatorė, Savivaldybės Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Juškevičienė, kuri atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

 

Pasak jos, Korupcijos prevencijos mokymai Savivaldybėje organizuoti, siekiant atnaujinti darbuotojų žinias. Tai ypač aktualu Savivaldybės įstaigų vadovams ir tokiose įstaigos paskirtiems atsakingiems už korupcijos prevenciją ir kontrolę asmenims.

 

Galima pasidžiaugti, kad atsakingos valstybės institucijos atstovės palankiai įvertino šiuo metu Vilkaviškio rajono savivaldybėje vykdomą veiklą, susijusią su korupcijos prevencija ir kontrole. Jų teigimu, reikia tik įgyvendinti tai, kas yra numatyta labai išsamiai paruoštoje Vilkaviškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programoje.

 

Po seminaro Savivaldybės administracijoje, STT atstovės susitiko su Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokiniais, kuriems taip pat pravedė pamoką korupcijos prevencijos tema.

 

 

 2016-07-19

 

Kodėl verta kovoti su korupcija?

 

Kad ir kaip būtų gaila, jei ne kasdien, tai bent keletą kartų per savaitę pavartojame ar bent išgirstame žodį korupcija. O kad ji gaji tarp mūsų, įtikinamai įrodo ir pastarųjų mėnesių skandalų pavyzdžiai. Todėl svarbu, kad korupcijos mąstai mažėtų. O tam, kad taip įvyktų, kaip matyti iš nūdienos pavyzdžių, reikės dar daug pastangų, nors savivaldybių ir kitų institucijų korupcijos prevencinę veiklą skatinti imasi STT, o įstatymo leidėjas tobulina teisės aktus.


Kas gi yra korupcija? Paprasčiausiai ji apibūdinama, kaip piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant asmeninės naudos. Mokslininkai siūlo kiek detalesnę sąvoką: korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) arba privačiame sektoriuje, elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų, teisės aktuose ar įmonių vidaus taisyklėse nustatytų elgesio standartų, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims, ir taip pakenkiant valstybės ar atskirų fizinių arba juridinių asmenų interesams.


Korupcinio pobūdžio pažeidimų pavyzdžiai: aktyvus ir pasyvus kyšininkavimas, įskaitant naudos kaip paskatos atlikti neteisėtą arba etiką pažeidžiantį veiksmą siūlymą, teikimą ir priėmimą arba prašymą. Nauda gali būti suteikiama įvairiomis formomis: dovanomis, paskolomis, mokesčiais, kyšiais, atlygiu, mokesčių sumažinimu, paslaugomis, rėmimu, dovanojamu turtu ir t. t. Tai gali būti susiję su kita neteisėta veikla (kainų nustatymu, kvietimų teikti pasiūlymus manipuliavimu, pinigų plovimu, neteisėtu praturtėjimu, šantažu ir sukčiavimu). Manoma, kad labiausiai paplitusi korupcija pasireiškia tarp viešojo ir privataus sektorių. Šiame korupciniame sandėryje viešojo sektoriaus atstovai, kurių priedermė yra viešojo intereso tenkinimas ir gynimas, už nepagrįstą naudą (kyšius) iš privataus sektoriaus atstovų, atlieka pastariesiems naudingus veiksmus ar priima jiems naudingus sprendimus, dėl ko nukenčia viešasis interesas.


Didelę žalą valstybei daro sisteminė korupcija, t. y., kai verslo subjektai kyšius moka aukštesnio lygio valstybės tarnautojams ar politikams, siekdami palankių sprendimų jų verslui priėmimo ar gauti valstybinių užsakymų. Valstybei žalinga ir smulkioji (buitinė) korupcija, kai gyventojai moka neteisėtą atlygį žemesnio rango valstybės tarnautojams, siekdami išvengti nuobaudos, norėdami gauti viešąsias paslaugas ar išvengti biurokratinių procedūrų ar sprendimų priėmimo vilkinimo.


Vienas iš atsakymų, kodėl reikia kovoti su korupcija, tas, kad žmonių įsitikinimas, jog valdžia yra korumpuota, skatina piliečių nusivylimą, nepasitikėjimą politikais ir valdžios institucijomis. Atsiranda įsitikinimas, jog kyšio davimas yra tinkamiausias ir paprasčiausias problemos sprendimo būdas.


Korupcija yra susijusi ne tik su sąžiningumo ir etikos, bet ir ekonominiais klausimais, ji kenkia teisėtai ekonomikai, t. y. sąžiningoms prekybos, investicijų ir konkurencijos aplinkybėms ir sąlygoms, ir todėl daro neigiamą poveikį augimui ir konkurencijai. Pasaulio banko ir Pasaulio ekonomikos forumo duomenimis, ekonomikos konkurencingumas glaudžiai susijęs su vyriausybės gebėjimu kontroliuoti korupciją. Korupcija tapo ir tarpvalstybiniu reiškiniu, todėl jos nebegalima vertinti tik kaip nacionalinėje baudžiamojoje teisėje nustatytos nusikalstamos veikos.


Korupciją galima palyginti su užkrečiama liga, kuriai neatsparus nė vienas – norint nuo jos apsisaugoti, būtina tikslinga „sveikatos profilaktika“. Todėl, nors jau keletą metų veikia ir, siekiant tobulinti, vis papildomas LR Korupcijos prevencijos įstatymas bei kiti teisės aktai, vien tik teisinio reglamentavimo čia neužtenka. Būtinas švietėjiškas darbas šioje srityje, ugdant nepakančią korupcijai jaunąją kartą, būtina įtraukti kuo daugiau visuomenės atstovų į korupcijos stebėjimo ir prevencijos procesus, o tai pat ugdyti visuomenės nepakantumą korupcijai. O norėdami pasiekti gerų rezultatų, tai daryti privalome pradėti kiekvienas nuo savęs.


Rimvydas Žiemys

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos pirmininkas

 2016-05-11


Šaukiamas Antikorupcijos komisijos posėdis 

 

2016-05-11 16 val. 30 min. Savivaldybės administracijos pastate, 104 kab., vyks Antikorupcijos komisijos posėdis.  


Darbotvarkė:


1. Dėl Viešųjų pirkimų komisijos;

2. Dėl Antikorupcijos komisijos nuostatų;

3. Kiti klausimai.

 
2015-09-30


Šaukiamas Antikorupcijos komisijos posėdis


Š. m. spalio 7 d., 16 val. 30 min. 104 kab. Vilkaviškio r. sav. skelbiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės antikorupcijos posėdis.

 

Darbotvarkė: 

 

1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos programos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo;

2. Kiti klausimai.

 


 


Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad gyventojai su pagrįsta informacija dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių Savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartis, veikimo ar neveikimo, turinčio biurokratizmo, piktnaudžiavimo, susijusių su korupcija, požymių, žodžiu arba raštu gali kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją.


Pranešimai gali būti pateikiami telefonu, elektroniniu būdu el. pašto adresu, atsiuntus paštu arba per pasiuntinį adresu S. Nėries g. 1, LT-70149 Vilkaviškis arba tiesiogiai atvykus į savivaldybę.


Jei asmuo pageidauja būti informuotas apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus, pranešime turi būti nurodyti asmens kontaktiniai duomenys: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas ar bet koks kitas adresas, kuriuo galima pateikti atsakymą.


Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas jį surašiusio asmens, o pranešimo turinio teisingumas, kai pranešimas pateikiamas žodžiu, o jį užrašo asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, būtų patvirtintas pranešėjo parašu.


Gyventojų pateiktus pranešimus tvarko Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę. Darbuotojai, susipažinę su pranešime gauta informacija, privalo užtikrinti informacijos konfidencialumą, o to nepadarę, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarka nustatyta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1065 patvirtintame Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje tvarkos apraše.


 Kviečiame informuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisiją (toliau - Komisija) apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Vilkaviškio rajono savivaldybėje (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

Informuoti komisiją galima:

• raštu, paliekant pranešimą Savivaldybės fojė (priešais budintį) esančioje dėžutėje;
• elektroniniu paštu: antikorupcija@vilkaviskis.lt; arba Savivaldybės internetinio puslapio www.vilkaviskis.lt skyrelyje „Klausimai ir atsakymai“;

Komisija PRIMENA, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2016 METŲ ATASKAITA

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2016 m. veiklos ataskaita

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. B-ĮV-1518 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“


Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2016 m. gruodžio 22 d. potvarkis Nr. B-MP-67 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“


Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. B-TS-460 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ 


Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. B-ĮV-1065 „Dėl pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo”

 

Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas

 

Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo 1 priedas

 

Antikorupcijos komisijos nuostatai

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITA


Korupcijos prevencijos programos 


 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-15 09:59:44