Vilkaviškio rajono savivaldybė - Klausučių seniūnija

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2019.09.20, penktadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Gyventojams
 • Verslininkams
 • Turistams
 • Renginiai
 • Posėdžių transliacija
 • Klausiame Jūsų nuomonės
 • Naujienlaiškiai
 • Vykdomi, vykdyti projektai
 • NVO finansavimas
 •   
 • Sportas
 • Švietimas
 • Kultūra
 • Jaunimas
 • Žemės ūkis
 • REGIA
 • Aplinkos apsauga
 • Investicijos
 • Renovacija
 • Klausimai ir atsakymai
 • Civilinė metrikacija
 • Civilinė sauga
 • Socialinė apsauga
 • Sveikatos priežiūra
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešieji pirkimai
 • Kultūros paveldas
 • Teritorijų planavimas
 • Korupcijos prevencija
 • Triukšmo valdymas
 • LR Seimo narys
 • Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Eismo saugumas
 • Koordinuota pagalba
 • Valstybinė kalba
 • Kompleksinės paslaugos šeimai
 • Atviri duomenys
 • VIEŠI IR PRIVATŪS INTERESAI
 • Vartotojų teisių apsauga
 •   
 • Apie rajoną
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Seniūnijos
  Žemėlapis
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos
  Mero pavaduotojas
  Veiklos ataskaitos
  Mero potvarkiai
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos narių nusišalinimas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Istorija
 • Administracija
 • Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Struktūra ir kontaktai
  Teisinė informacija
  Administracinė informacija
  Paslaugos
  Veikla
  Asmenų aptarnavimas
  Nuorodos
  Asmens duomenų apsauga
  Klausučių seniūnija

   

   

  Seniūnė Gema Skystimienė

   

  Darbuotojų informacija

   

  SENIŪNAIČIAI

  Daržininkų seniūnaitija – Irmantas Jakubauskas 
  Klausučių seniūnaitija – Skirmantas Šukaitis
  Slabadų seniūnaitija – Laura Dzindzelėtaitė 
  Sūdavos seniūnaitija – Kęstutis Nikliauza
  Teiberių seniūnaitija – Virginija Marija Kasparaitienė

   

   

   

     Vilkaviškio rajono šiaurės vakaruose abipus Vilkaviškio - Kudirkos Naumiesčio plento driekiasi seniūnijos kaimai.

   

   

  HERBAS

   

   

  Klausučiai istorinio herbo niekada neturėjo. Nuspręsta herbe pavaizduoti 3 upelius - Šeimeną, Širvintą ir Šešupę, tekančias per seniūnijos teritoriją ir augalus, kurie simbolizuotų vietovės žemdirbišką charakterį. Pasirinkta dobilas – vienas iš seniausių harmonijos ir vienybės simbolių. Žalia skydo spalva heraldikoje reiškia laisvę, grožį, džiaugsmą, sveikatą ir viltį, tai ir augmenijos spalva.

  Herbo aprašymas: Žaliame lauke trys sidabriniai kairieji banguoti kaspinėliai, tarp jų aštuoni auksiniai dobilo lapai: 1, 3, 3 ir 1.

  Klausučių herbo etaloną parengė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Heraldikos komisija jį aprobavo 2007 m. spalio 25 d. (komisijos posėdžio protokolas Nr. 365)

   

   

  Seniūnijos centras - Klausučių kaimas (366 gyventojai). Iš viso seniūnijoje yra 36 kaimai, iš jų: 8 - be gyventojų. Didžiausi kaimai  Sūdava (361 gyventojas), Teiberiai (285 gyventojai), Kataučizna (212 gyventojų).


  Seniūnijos plotas 117 kv. km. Iš jų 96% užima žemės ūkio naudmenos, 0,3% miškai, 3,7% vandenys. Yra Klausučių tvenkinys, teka Šeimenos, Širvintos, Šešupės upės.


  2018 sausio 1 d. Klausučių seniūnijoje gyveno 2761 gyventojas. Seniūnijoje yra 1 paštas, Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla su Klausučių ir Daržininkų pradinio ugdymo skyriais, Sūdavos pagrindinė mokykla, Didvyžių socialinės globos namai.


  Verslas: žemės ūkis, žemės ūkio produktų perdirbimas, gyventojų aptarnavimas, Rumokų bandymų stotis specializuojasi cukrinių runkelių auginimu.


  Seniūnijoje gimę įžymūs žmonės: Didžiuosiuose Šelviuose - rašytojas Antanas Vaičiulaitis (1906-1992), Bobiuose - rašytojas Bronius Zumeris (1920-1997), Pūstelninkų kaime - rašytojas Pranas Mašiotas (1863-1940), Andriškiuose - germanistas, profesorius Vladas Dubas, miškininkas Vincas Žemaitis (1896-1983), Žyniuose - veterinarijos gydytojas Leonas Kriaučeliūnas (1919-1997), kalbininkas Juozas Senkus (1907-1970), Teiberiuose - kunigas, kompozitorius Kazimieras Senkus (1917), Juškuose - sociologas, 1941 m. Laikinosios vyriausybės darbo ministras Pranas Dielininkaitis (1902-1942), Matarnuose - generolas leitenantas Juozas Stanaitis (1865-1925) ir inžinierius Pranas Stanaitis (1869-1936), dainininkė Birutė Almonaitytė. Mierčiuose - daininkas, bankininkas Stasys Baras (1920).


  Tarpukario Lietuvoje beveik visa teritorija priklausė Žaliosios valsčiui. Jame gyveno turtingi ūkininkai, buvo per 15 dvarų ir polivarkų. Valsčiaus centras – Žaliosios bažnytkaimis. Bažnytkaimis per II pasaulinį karą buvo sugriautas. Atstatytas, bet vėliau valsčiaus centru netapo. Iš buvusio sudarytos Juodupėnų ir Augalų apylinkės. Pastaroji 1976 m. pavadinta Klausučių vardu, o prie jos vėliau prijungta ir Juodupėnų apylinkė. Centras – Klausučių gyvenvietė.


  Klausučių kaimas yra 6 km į šiaurės vakarus nuo Vilkaviškio geležinkelio stoties abipus Šeimenos upės. Kaimas susikūrė Pocviečio dvaro vietoje per buržuazinę žemės reformą. 1885 m. čia gyveno 47 žmonės. 1919-1949 m. veikė pradinė mokykla. 1923 m. dvare gyveno 125, 1959 m. – 158 gyventojai. Sovietiniais laikais Klausučiai buvo Rumokų bandymų stoties eksperimentinio ūkio centras. Šiuo metu  Klausučių kaime yra Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos Klausučių pradinio ugdymo skyrius, medicinos punktas, biblioteka, bendruomenės namai, parduotuvė. Naujai atidarytame Atgimimo parke yra įruoštos poilsio zonos, sporto aikštynai, pasivaikščiojimo takai.


  Saugomos teritorijos ir lankytinos vietos: Putinų dvaras, Kataučiznos parkas, Prano Mašioto tėviškė Pūstelninkų kaime, pokario partizanų žuvimo vieta Rumokų kaime, Rementiškių piliakalnis, Prano Stanaičio tiltas per Šešupę ties Slabadais, pastatytas 1931 m. žinomo visuomenės veikėjo inžinieriaus Prano Stanaičio rūpesčiu, Didvyžių bažnyčia, Slabadų bažnyčia, Žaliosios bažnyčia, Buvusio Rementiškių dvaro pastate įsteigtas Sūdavos krašto muziejus. Trejos viešosios  kapinės, Pirmo pasaulinio karo vokiečių kapinės, Sovietų Sąjungos karių žuvusių Antro pasaulinio karo metu kapinės  Žaliojoje, žydų tautybės žmonių žudynių vieta Žynių kaime, generolo Bronislovo Skomskio palaidojimo vieta Žaliosios viešosiose kapinėse, steigiamojo seimo nario Vinco Grajausko palaidojimo vieta Žaliosios viešosiose kapinėse, Klausučių Atgimimo parkas. Klausučių k., brolių generolo Juozo ir inžinieriaus Prano Stanaičių tėviškės paminklinis akmuo Matarnų k. ir palaidojimo vieta Slabadų viešosiose kapinėse, Miškininko – etnologo Vinco Žemaičio tėviškė Andriškių k..

   


  Seniūnijoje  yra įkurtos 9 kaimų bendruomenės. Pagrindiniai  jų veiklos tikslai ir uždaviniai yra socialinių, kultūrinių klausimų sprendimas. Giedrių kaimo bendruomenės tikslas – krikščioniškos šeimos ugdymas ir palaikymas. 2005 metais įkurta „Sūdaviečių etnokultūros asociacija“, kurios veiklos sritis ir tikslai yra istorinių vietovių bei pastatų išsaugojimas, eksponatų kaupimas, nykstančių etnokultūros objektų išaiškinimas, iškilių krašto žmonių įamžinimas, kita muziejinė veikla. Bendruomenės aktyviai teikia paraiškas projektams, įsisavina gaunamas lėšas.


  Pažymint seniūnijos heraldikos simbolių dešimtmetį.

   

  Kryžius Vinco Žemaičio tėviškėje Andriškių kaime.

   

  Pažintinis stendas Klausučių atgimimo parke.

   

  Klausučių atgimimo parke.


  Klausučių atgimimo parko lankytojai.

   

  Klausučių atgimimo parke prie užtvankos.
   

  Tradicinis liaudiškos muzikos kapelų suvažiavimas „VIEŠKELIO VINGIUOS“ Klausučių atgimimo parke.

   

  Tradicinis liaudiškos muzikos kapelų suvažiavimas „VIEŠKELIO VINGIUOS“ Klausučių atgimimo parke.


   

  Tradicinis liaudiškos muzikos kapelų suvažiavimas „VIEŠKELIO VINGIUOS“ Klausučių atgimimo parke.


  Rementiškių dvaro kapela.

   

  Sūdavos krašto muziejus Sūdavos kaime.

   

  Slabadų bendruomenės parkas Slabaduose.

   

  Vasario 16 ajai papuoštas tiltas per Šeimeną Klausučiuose.

   

  Vinco Žemaičio tėviškę žymintis akmuo.

   

  Vasarotojai Šešupėje. 

   

  Didvyžių Šv. Pop. Leono II bažnyčia. 

   

  Slabadų koplyčia.


  Žaliosios Šv. Roko bažnyčia. 

   

   

   

  Puslapį ruošė G. Skystimienė

  Nuotraukos: seniūnijos

   
  Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-26 09:52:12
  Naujienos ir aktualijos
  Skelbimai

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb