Vilkaviškio rajono savivaldybė
Meniu

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos elektroninių paslaugų vartotojų apklausos anketa
Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos pateikimo logika yra aiški ir lengvai suprantama:
Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Jeigu nesutinkate su teiginiu elektroninės paslaugos pateikimo logika yra aiški ir lengvai suprantama, paaiškinkite, kodėl?
Neaišku, kokie naudotojo veiksmai reikalingi norint gauti paslaugą
Neaišku, kokie paslaugos užsakymo ir suteikimo žingsniai
Kita-įrašyti
Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos funkcijų ir pasirinkčių išdėstymas yra logiškas ir intuityvus:
Visiškai sutinku
Sutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Jeigu nesutinkate su teiginiu paslaugos funkcijų ir pasirinkčių išdėstymas yra logiškas ir intuityvus, paaiškinkite, kodėl?
Nepatogiai išdėstyti paslaugos funkcijų ir parinkčių navigaciniai elementai (nuorodos)
Per didelis meniu pasirinkčių skaičius
Per sudėtingi nuorodų pavadinimai
Kita/įrašyt
Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikta pakankamai su paslauga susijusios informacijos:
Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Jeigu nesutinkate su teiginiu pateikta pakankamai su paslauga susijusios informacijos, paaiškinkite, kodėl?
Nepateikiama informacija apie paslaugos teikimo sąlygas, terminus
Nepateikiama informacija apie alternatyvius paslaugos pateikimo
Informacija pateikiama nestruktūrizuotai, padrikai
Pateikiama pasenusi informacija
Pateikiamos neveikiančios nuorodos
Kita/įrašyti
Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiama pakankamai būdų, kaip susisiekti su paslaugą administruojančiais institucijos darbuotojais:
Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Jeigu nesutinkate su teiginiu pateikiama pakankamai būdų kaip susisiekti su paslaugą administruojančiais institucijos darbuotojais , paaiškinkite, kodėl?
Nepateikti telefono numeriai
Nepateikti pašto adresai
Nėra reikalingos tiesioginio bendravimo internetu galimybės
Kita
Ar sutinkate su teiginiu, kad į užklausas atsakoma pakankamai greitai, tinkamai ir kompetentingai:
Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Jeigu nesutinkate su teiginiu užklausas atsakoma pakankamai greitai ir tinkamai, paaiškinkite, kodėl?
Į užklausas išviso nėra atsakoma
Į užklausas yra atsakoma per lėtai
Atsakymuose pateikiami standartiniai, neinformatyvūs, neaiškūs atsakymai
Atsakymuose pateikiami netinkami, neaktualūs problemos sprendimo būdai
Kita/įrašyti
Ar sutinkate su teiginiu, kad visą paslaugą galima gauti internetu, nėra poreikio vykti tiesiogiai į instituciją:
Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Jeigu nesutinkate su teiginiu visą paslaugą galima gauti internetu, nėra poreikio vykti tiesiogiai į instituciją, paaiškinkite, kodėl?
Nėra galimybės visos paslaugos gauti internetu
Nėra galimybės gauti tam tikrų paslaugos rūšių internetu
Užsisakant konkretų paslaugos variantą, būtina atvykti į paslaugą teikiančią instituciją
Kita/įrašyti
Ar naudojatės Vilkaviškio rajono savivaldybės tinklalapyje esančia galimybe tiesiogiai stebėti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas?
Transliacijas stebiu visada
Posėdžių transliaciją žiūriu kartais
Nesinaudoju šia galimybe
Kaip dažnai Jūs naudojatės internetu?
Kasdien
Kelis kartus per savaitę, bet ne kasdien
Nors kartą per savaitę
Nors kartą per mėnesį
Rečiau
Kiek vidutiniškai valandų per dieną Jūs naudojatės internetu?
0-1 valandos
1-2 valandas
2-3 valandas
3-4 valandas
4 ir daugiau valandų