Meniu

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ KORUPCIJOS LYGIO NUSTATYMO ANKETA
Siekiant išsiaiškinti Vilkaviškio rajono gyventojų korupcijos supratimo, galimus korupcijos pasireiškimo atvejus Vilkaviškio rajono savivaldybėje, parengta anoniminė anketa.

Gerbiami rajono gyventojai, maloniai kviečiame išreikšti savo nuomonę apie galimą korupcijos paplitimą ir prevenciją Vilkaviškio rajono  savivaldybėje. Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje padės, siekiant geresnių rezultatų, įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones rajone. Tai tyrimas, kuriuo siekiama įvertinti korupcijos prevencijos veiksmingumą.

Tyrimo rezultatai bus panaudoti tobulinant Vilkaviškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programą, apklausos ataskaita bus paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje.

Apklausa yra anoniminė, naudojami bus tik apibendrinti duomenys.

Ačiū už Jūsų nuomonę.

Anketoje pateikta 18 klausimų.

Ar Jums teko lankytis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos skyriuose, padaliniuose, įstaigose?
taip
ne
Ar esate patenkintas (-a) darbuotojų, su kuriais Jums teko bendrauti, elgesiu, aptarnavimu, paslaugumu?
taip
ne
Kaip vertinate atsakymų į Jūsų pateiktus prašymus ar skundus pateikimo terminus ir gautos informacijos aiškumą?
labai gerai
gerai
patenkinamai
blogai
neturiu nuomonės
Jeigu paslaugų teikimą vertinate blogai, pasirinkite teiginį šiame sąraše:
darbuotojų kompetencijos stoka
darbuotojo nesąžiningumas
įstatymų ir kitų teisės aktų netobulumas
kitų valstybės institucijų kaltė
paslaugos buvo suteiktos gerai
kita
Ar Jūs žinote, kas yra korupcija ir kaip ji pasireiškia?
taip
ne
Jūsų nuomone, korupcijos paplitimo priežastys:
visuomenės aktyvumo stoka kovojant su korupcija
maži pareigūnų ir valstybės tarnautojų atlyginimai
per didelis biurokratizmas
teisinės bazės silpnumas
per didelės pareigūnų ir valstybės tarnautojų galios
kita
Jūsų nuomone, kuriose Lietuvos institucijose yra sąlyginis korupcijos paplitimas?
policijoje
medicinos įstaigose
teisme
spaudoje
verslo įmonėse
savivaldybėse
mokesčių inspekcijoje
žemėtvarkoje
švietimo įstaigose
Sodroje
Kita/įrašyti
Kas, Jūsų nuomone, daro įtaką korupcijos paplitimui?
gyventojai
valdininkai
verslininkai
teisėsaugos institucijos
politikai
teisės aktuose numatytos sudėtingos procedūros
neišsamiai reglamentuota atitinkamos srities veikla
Ar Vilkaviškio rajono savivaldybės įstaigos, Jūsų nuomone, korumpuotos?
taip
ne
iš dalies korumpuotos
Ar teko duoti kyšį (ar kokiu kitu būdu susidurti su korupcija) Vilkaviškio rajone? Jei Taip, tai kam?
pareigūnui
valstybės tarnautojui
politikui
verslininkui
medicinos darbuotojui
kita
neteko duoti (susidurti)
Kokiomis aplinkybėmis priėmėte sprendimą duoti kyšį?
nusprendžiau pats
man buvo užsiimta
girdėjau iš kitų, kad duoti reikia
kitos aplinkybės
niekam nedaviau
Ar šis neoficialus mokėjimas padėjo išspręsti problemą?
taip
ne
iš dalies taip
Ar ateityje duotumėte kyšį problemai išspręstu?
taip
ne
nežinau
Ar duoti kyšį yra nusikaltimas?
taip
ne
jeigu padeda išspręsti problemą – ne
Ar žinote, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupciją?
taip
ne
Ar praneštumėte apie korupcijos atvejį?
taip
ne
nežinau
Ar veiksminga, Jūsų žiniomis, šiuo metu vykdoma kova su korupcija?
taip, akivaizdžiai matomas korupcijos sumažėjimas
ne, nei Valstybė, nei savivaldybės nesugeba suvaldyti korupcijos mastų
tai amžina kova, korupcija nepažabojama
Ar esate pakantus korupcijai?
taip, esu pakantus
ne, esu nepakantus
iš dalies esu pakantus
neturiu nuomonės