Meniu
Konkursai į valstybės tarnybą

 

 2017-12-22

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo) A lygio, 14 kategorijos pareigybei užimti.

 

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį investicinių projektų rengimo ir administravimo srityje; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis ir Skyriaus specialistų atliekamomis funkcijomis, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis; išmanyti investicinių projektų rengimo, regioninės plėtros ir strateginio planavimo metodikas; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos paramos programomis; gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.


Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018 m. sausio 16 d. privalo pateikti:


1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).


Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!


Informacija apie konkursą teikiama Personalo skyriuje, 321 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje, tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt.

                                                                                 


 

Vitas Gavėnas,

Savivaldybės administracijos direktorius 


2017-12-19

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybė skelbia viešą konkursą viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro (J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, įstaigos kodas 300038616) direktoriaus pareigoms eiti.Kvalifikaciniai reikalavimai:


1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;


2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;


3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymais bei kitais su viešosios įstaigos veiklos administravimu, finansavimu susijusiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo plėtrą Lietuvoje, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą ir gebėti juos taikyti praktiškai; išmanyti Europos Sąjungos paramos gavimą, juridinių asmenų ir kitų ūkio subjektų steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą;


4. gebėti organizuoti veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus;


5. mokėti anglų arba vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;


6. būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;


7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.


Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).


Pretendentai privalo pateikti:


1. prašymą leisti dalyvauti viešame konkurse;


2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;


3. savo, kaip Įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduoja, veiklos programą;


4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;


5. užpildytą pretendento anketą (pagal Viešo konkurso į viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus pareigas organizavimo nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2017 m. gruodžio 5 d. potvarkiu Nr. B-MP-89, 1 priedą).


Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.


Dokumentai priimami iki 2018 m. sausio 2 d.


Informacija apie konkursą teikiama Personalo skyriuje, 321 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje, tel. (8 342) 60 067, 60 204, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt, www.vilkaviskis.lt.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Savivaldybės meras Algirdas Neiberka


 

2017-12-13


 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) A lygio, 10 kategorijos pareigybei užimti.


 

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar socialinio darbo krypties išsilavinimą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vaiko teisių apsaugą; Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Savivaldybės administracijos nuostatais, skyriaus veiklos nuostatais, kitais skyriaus veiklą reglamentuojančiais dokumentais; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.


 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018 m. sausio 5 d. privalo pateikti:

 

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

 

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

 

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).


 

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!


 

Informacija apie konkursą teikiama Personalo skyriuje, 321 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje, tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt.

 

                                                                                 

 

Vitas Gavėnas,

Savivaldybės administracijos direktorius


 2017-12-08


 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką pakaitinio valstybės tarnautojo – Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio, 10 kategorijos pareigybei užimti.


 

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą; turėti darbo patirties vaiko teisių apsaugos srityje; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vaiko teisių apsaugą; Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, skyriaus veiklos nuostatais, kitais skyriaus veiklą reglamentuojančiais dokumentais; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.


 

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017 m. gruodžio 29 d. privalo pateikti:

 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento asmens kodas, sutikimas tvarkyti pretendento asmens duomenis, kurie naudojami nustatyti pretendento tapatybei Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, ir elektroninio pašto adresas;

 

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

 

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.


 

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!


 

Informacija apie atranką teikiama Personalo skyriuje, 321 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje, tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt.


 

 

 Vitas Gavėnas,

 Savivaldybės administracijos direktorius

 2017-12-01


 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad 2017 m. gruodžio 1 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu konkursas  (paskelbtas 2017 m. lapkričio 15 d.) Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti yra atšauktas.

  


 
Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-22 15:31:18