Meniu
INFORMACIJA APIE VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE VEIKIANČIAS JAUNIMO ORGANIZACIJAS, NEFORMALIAS JAUNIMO GRUPES IR SU JAUNIMU DIRBANČIAS ORGANIZACIJAS

Prašome visas seniai veikiančias ir naujai registruotas Vilkaviškio rajono jaunimo organizacijas pranešti savo koordinates, kad galėtumėme sėkmingai bendradarbiauti. Laukiame žinių telefonu (8-342) 20772 arba el. paštu jaunimas@vilkaviskis.lt   Pranešime turėtų būti nurodyta:

  • pilnas organizacijos pavadinimas ir teisinė forma, veikos sritis,
  • organizacijos būstinės adresas,
  • vadovo vardas ir pavardė, telefonas, e-pašto adresas.

 

Organizacijos pavadinimas

Teisinė forma

Veiklos sritis

Adresas

Atsakingas asmuo

Tel.

El. paštas

Pastabos

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba ir savivaldybės skyrių darbuotojai, dirbantys su jaunimu, moksleivių organizacijos

Vilkaviškio rajono jaunimo reikalų taryba (12 narių)

Visuomeniniais pagrindais veikianti prie Vilkaviškio raj. savivaldybės tarybos.

Pagrindinis JRT tikslas – aktyvesnės jaunimo veiklos skatinimas, dalyvavimas koordinuojant, inicijuojant ir formuojant jaunimo veiklą, palaikant dialogą tarp rajono jaunimo ir savivaldybės tarybos bei savivaldybės administracijos

Vytauto g. 28, Vilkaviškis

Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkė  Eglė Budrytė

8 342 20814

budryte_egle@yahoo.com

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

(jaunimo reikalų koordinatorė)

Tarpininkas tarp savivaldybės politikų, tarnautojų bei jaunimo. Tai žmogus, kuris savivaldybės institucijai padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką: sudaryti sąlygas jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi; plėtoti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti; skatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo veikloje; užtikrinti jaunimo dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką; skatinti jaunimo savanorišką veiklą, jaunimo iniciatyvas, užtikrinančias jaunimo užimtumą, kompetencijų ugdymą, savirealizaciją; užtikrinti su jaunimu dirbančių asmenų ir institucijų bendradarbiavimą, informavimą, patirties sklaidą; kurti ir plėtoti programas bei priemones, nukreiptas į jaunimui aktualių klausimų sprendimą

Vytauto g. 28,

70125 Vilkaviškis

 

Danguolė Gudeliauskienė

8 342 20772

8 682 46673

jaunimas@vilkaviskis.lt

danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt

 

Vilkaviškio rajono mokinių taryba

Mokinių savivalda (16 mokinių tarybų + 1 mokinių parlamentas)

Moksleiviška organizacija

Neturi nuolatinio biuro

Justė Lažauninkaitė

8 635 63100

 justelazauninkaite@gmail.com

 

https://www.facebook.com/VilkaviskioRajonoMokiniuTarybaVrmt?ref=hl

Lietuvos mokinių pralamento narys

 

 


     

 

Nacionalinių jaunimo organizacijų padaliniai. Jaunimą atstovaujančios organizacijos.

Lietuvos Skautija Vilkaviškio ,,Gražinos“ draugovė

Nacionalinės organizacijos padalinys

Visuomeninė, laisvanoriška, nepolitinė organizacija

Vytauto g. 26,  Vilkaviškis  LT-70125

Draugovės draugininkė Budrytė Eglė

8 600 34498

budryte_egle@yahoo.com

 

Lietuvos Skautija Kybartų Kęstučio ir Birutės draugovė

Nacionalinės organizacijos padalinys

Visuomeninė, laisvanoriška, nepolitinė organizacija

J.Basanavičiaus g. 44 , Kybartai

Draugovės draugininkas Gabrielius Zaveckas

8 644 24645

gabrieliusszaveckas@gmail.com

 

Lietuvos šaulių sąjungos Vilkaviškio Petro Karužos vardo šeštoji šaulių kuopa

Nacionalinės organizacijos padalinys

Savanoriška, pilietinės savigynos savaveiksmė visuomenės organizacija

Basanavičiaus g. 3, Vilkaviškis

Vadas Romualdas Ramanauskas Būrininkė

Silvija Pečiulytė

8 682 44021

8 639 61907

ramanauskas.r@gmail.com  silvija.peciulyte@gmail.com

 

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Vilkaviškio skyrius

Politinė organizacija

 

J.Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

Pirmininkė Mavliuda Melibajeva

8 652 46055

mmelibajeva@gmail.com

 

Maironiečiai

Moksleiviška organizacija

Kultūros

Sūdavos k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav.

Vadovė Salomėja Mikelaitienė

8 600 35851

salomeja.mikelaitiene@gmail.com

 

Jaunimo asociacijos

VšĮ ,,Jaunimo ambasadoriai“

 

Asociacija

 

Socialinė, kultūros, švietimo

Širvintos g. 12, Karalkrėslis, LT-70361 Vilkaviškio r.

Greta Gelgotaitė

8 607 21043

gelgotaite.greta@gmail.com

https://www.facebook.com/Jaunimoambasadoriai/

Gražiškių seniūnijos jaunimo centras ,,Ateitis“

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Sūduvos g. 23, Gražiškiai, Gražiškių sen., Vilkaviškio raj.,

Centro pirmininkė Edita Griškaitienė

8 342 66019

grisdita@gmail.com;

gretaisgraziskiu@gmail.com

 

Aušriečiai

Asociacija

Socialinė, švietimo. Asociacija yra labdaros ir paramos teikėjas bei paramos gavėjas

Žalumynų g. 66, Vilkaviškis

Virginija Bartkuvienė

834220951

vbartkuviene@gmail.com

 

Asociacija ,,Vilkaviškio pradinukas"

Asociacija

Socialinė, kultūros, švietimo.

S. Nėries g. 1, Vilkaviškis

Aira Lažauninkienė

865549422

grumblys@gmail.com

 

Asociacija Vilkaviškio stalo žaidimų klubas „Visažiniukas“

Asociacija

Jungia įvairaus amžiaus stalo žaidimų mėgėjus

S. Nėries g. 33c-25, Vilkaviškis

Remigijus Klimavičius

8 65775439

visaziniukas@gmail.com

https://www.facebook.com/visaziniukas.lt?fref=ts

Neformalios jaunimo grupės

Neformali jaunimo grupė ,,Sniego gniūžtė"

 

Neformali jaunimo grupė

Prevencinė programa

Vytauto 28, Vilkaviškis

Rugilė Gecevičiūtė,

Justė Buragaitė

869699331

juste.buragaite@gmail.com
r.meseckaite@gmail.com ,
myyliukas@gmail.com

https://www.facebook.com/pages/Vilkavi%C5%A1kio-SG/131546757017607?fref=ts

Jaunimo muzikos grupė „ How2Music“

Neformali jaunimo grupė

Jaunimo muzikos grupė

Vienybės g. 19, Vilkaviškis

Joris Juškauskas

866248188

 

864125388

juskauskasjoris@gmail.com

paulius.skaisgiris@gmail.com

https://www.facebook.com/bandhowtomusic?fref=ts

Muzikos grupė ,,InDžiaY"

 

 

 

Neformali jaunimo grupė

Jaunimo muzikos grupė

Aušros 8-19, Vilkaviškis

Vadovas Gintas Turonis,

Jaunimo vadovė Aušrinė Vaščėgaitė

869944743

vau5a@draugas.lt

 

Jaunimo vokalinė studija ,,Akimirka"

 

Neformali jaunimo grupė

Jaunimo muzikos grupė

Vytauto g. 26, Vilkaviškis

Vadovė Edita Linkevičienė

861271636

 

 

Pilviškių jaunimo muzikos grupė ,,Blizzard"

Neformali jaunimo grupė

 

Pilviškiai

Tomas Milkeraitis

8 622 80639

 

 

Jaunimo muzikos grupė „Touch me“

Neformali jaunimo grupė

Jaunimo šokių grupė

Pajevonys

Rimantas Bendaravičius

865605211

rimantas.bendaravicius@gmail.com

 

Neformali jaunimo grupė ,,Šriubai“

Neformali jaunimo grupė

 

Saulės g. 1, Vilkaviškis

Danielius Dulinskas

8 342 41068

Sriubai12@gmail.com

 

Jaunimo organizacija prie Kybartų bendruomenės

Neformali jaunimo grupė

 

Darvino 46-19, Kybartai

Lukas Muzikevičius

868951753

 

l.muzikeviciusssss@gmail.com

 

Virbalio neformali jaunimo grupė „Jaunuolynas

Neformali jaunimo grupė

 

Gedimino 14, Virbalis

Eglė Lopetaitė

862593595

egle.lopetaite@gmail.com

 

Jaunimo nevyriausybinė organizacija ,,Bartninkų Jaunimo Sambūris“

Neformali jaunimo grupė

 

Bartninkų mstl. Vilkaviškio raj.

Inesa Riškevičiūtė

8 652 31687

edita.suliauskiene@gmail.com

Bendruomenės pirmininkas Valdas Šuliauskas , 861042071

Neformali  Degučių kaimo jaunimo organizacija

 

Neformali jaunimo grupė

 

Degučių km., Keturvalakių sen, Vilkaviškio raj.

Gediminas Žiurinskas

 

864424301

861408103

joolantaziu@gmail.com

Bendruomenės pirmininkė

 Jolanta Žiurinskienė

8 614 08103

Neformali jaunimo grupė ,,Alvito aktyvas“

Neformali jaunimo grupė

 

Alvitas, Vilkaviškio raj.

Rimvydas Palubinskas

8 699 75240

rimvydaspalubinskas@gmail.com

Bendruomenės pirmininkė Angelė Blažaitienė, 861212742, alvitokrastas@gmail.com

Neformali Antupių kaimo jaunimo organizacija

Neformali jaunimo grupė

 

Antupių k. Gižų sen, Vilkaviškio raj.

Mantas Žvingilas

8 654 81122

 

irma223@gmail.com

Bendruomenės pirmininkė Irma Šidlauskaitė, 869977032, ljggasociacija@gmail.com

Neformali Geisteriškių kaimo jaunimo grupė

Neformali jaunimo grupė

 

Geisteriškių k., Bartninkų sen., Vilkaviškio raj.

Dainora Jakimavičiūtė

8 615 84184

geisteriskiai@gmail.com

Bendruomenės pirmininkė Vilma Čėsnienė, 861584184, geisteriskiai@gmail.com

Neformali Patilčių jaunimo organizacija

Neformali jaunimo grupė

 

Patilčių k, Keturvalakių sen., Vilkaviškio raj.

Artūras Vakarinas

8 671 13519

patilciubendruomene@gmail.com

Bendruomenės pirmininkas Virginijus Vaitkevičius, 861038449, patilciubendruomene@gmail.com

Vaikų neformalaus ugdymo centras ,,Žvaigždutė“

Neformali jaunimo grupė

 

Šešupės 20, Pilviškiai, Vilkaviškio raj.

Irma Puodžiukaitienė

8 342 67029,

8 622 55972

sesuperomas@gmail.com

 

Giedrių kaimo jaunimo neformali grupė ,,Giedručiai“

Neformali jaunimo grupė

 

Giedrių 105, Šeimenos sen., Vilkaviškio raj.

Andrius Vasiliauskas

867006643

virginijapupeliene@gmail.com

Pirmininkė Virginija Pupelienė, 867006643, virginijapupeliene@gmail.com

Stirniškių kaimo neformali vaikų grupė ,,Vaivorykštė“

Neformali jaunimo grupė

 

Stirniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio raj.

Audrius Meseckas

8 690 46320

 

audrius.meseckas@gmail.com

Bendruomenės pirmininkas Audrius Meseckas 869046320, Audrius.meseckas@gmail.com,stirniskiai@gmail.com

Pašeimenių kaimo bendruomenės neformali jaunimo grupė

Neformali jaunimo grupė

 

Pašeimenių k., Bartninkų sen, Vilkaviškio raj.

Nerijus Štaraitis

8 689 64881

 

Bendruomenės pirmininkas Alius Saukaitis, 869988995, alius@kaeser.lt

Klausučių kaimo neformali jaunimo organizacija ,,Misija“

 

 

Neformali jaunimo grupė

 

Klausučių km., Klausučių sen., Vilkaviškio r.

Ramūnas Puodžiūnas 

863141129

Ramunass2@gmail.com

 

Karalių kaimo jaunimo neformali grupė ,,Karaliai“

Neformali jaunimo grupė

 

Vokiškėlių km., Šeimenos sen. Vilkaviškio raj.

Deividas Onusaitis

8 638370601

karaliukaimas@gmail.com

Bendruomenės pirmininkė Vitas Marcinkevičius, 86185914,  vitasmarcinkevicius@gmail.com

Dailučių kaimo jaunimo grupė

Neformali jaunimo grupė

 

Dailučių km,. Virbalio sen. Vilkaviškio raj.

Žydrūnė Prasauskaitė

 

 

Bendruomenės pirmininkė Irena Balanevičienė , 868510563, balaneviciene@suprt.lt

Neformali Keturvalakių jaunimo organizacija

Neformali jaunimo grupė

 

Keturvalakių mstl., Keturvalakių sen. Vilkaviškio raj.

Liana Kuršvietienė,

861250082

 

Pirmininkė Birutė Kailiuvienė 861857053, Birute.kailiuviene@gmail.com

Neformali  Gižų kaimo jaunimo grupė ,,OHO“

Neformali jaunimo grupė

 

Liepos g. 1, Gižų km. Gižų sen., Vilkaviškio raj.

Agnius Vasiliauskas

864031737

 

Pirmininkas Algirdas Bagušinskas 868729570, a.bagusinkas@vilkaviskis.lt

Neformali Vilkaviškio r. neįgaliųjų draugijos jaunimo grupė

Neformali jaunimo grupė

 

Vytauto g. 95, Vilkaviškis

Vilma Nagrockienė

 

 

Pirmininkė Valė Jasioniene , 834251888, 869314601, Lid20vilkaviskis@gmail.com

Matlaukio kaimo jaunimo neformali grupė ,,Matlaukys“

Neformali jaunimo grupė

 

Matlaukio km. ,Kybartų sen., Vilkaviškio r

Vytautas Reinikevičius

8 612 88241

 

Pirmininkė Ramutė Raulušonienė 864600534 r.raulusoniene@gmail.com

Didžiųjų Šelvių kaimo vaikų-paauglių-jaunimo klubas ,,Šelviukai“

Neformali jaunimo grupė

 

Aguonų g. 1 B, Didžiųjų Šelvių k, Vilkaviški r.

Ramūnas Montvidas

861211987

didiejiselviai@gmail.com

Pirmininkė Lina Bakaitienė,  861211987, didiejiselviai@gmail.com

Pajevonio kaimo bendruomenės ,,Pajevonio versmė“ jaunimo grupė

Neformali jaunimo grupė

 

Vytauto Didžiojo g. 16, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.

Indrė Dereškevičiūtė

8 656 74006

8 654 72500

 

Pirmininkė Danutė Želvienė 861027382 zelvienedanute@gmail.com

Pilviškių miestelio iniciatyvaus jaunimo grupė

Neformali jaunimo grupė

 

Vasario 16-osios g. 67, Pilviškiai

Rūta Bakūnienė

861215847

(8342)67028

 

 

Šiaudiniškių kaimo jaunimo grupė

Neformali jaunimo grupė

 

Šiaudiniškių km., Vilkaviškio r.

Marius Abraitis

 

siaudiniskiubendruomene@gmail.com

Pirmininkė Irena Senkuvienė
8 65851895

Neformali Antupių kaimo jaunimo organizacija

Neformali jaunimo grupė

 

Antupių k. Gižų sen. , Vilkaviškio r.

Mantas Žvingilas

865481122

869977032

irma223@gmail.com

,,Senieji Antupiai“

Antupių neformali jaunimo grupė

Neformali jaunimo grupė

 

Bačkiškių k. Keturvalakių sen.

Mantas Ališauskas

869939004

868242618

r.dzenkauskiene@vilkaviskis.lt

 

Neformali jaunimo grupė ,,Būk aktyvus“

Neformali jaunimo grupė

 

Žalumynų 41, Vilkaviškis

Milda Urbšytė

861602911

 

Vilkaviškio keliautojų klubas ,,Aista“

Daiva Naujokaitytė,

Nepriklausomybės 82-7

Vilkaviškis

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla Biudžetinė įstaiga

 

Vytauto g. 26, Vilkaviškis

Direktorė Elena Savickienė

8 342 20814

elena.cepaite@gmail.com

https://www.facebook.com/vaiku.irjaunimocentras.1?ref=ts&fref=ts

Vilkaviškio muzikos mokykla

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla Biudžetinė įstaiga

 

Kęstučio g. 13, 70190 Vilkaviškis

Direktorius Artūras Pečkaitis

834251 792 861156567

direktorius@vmm.lt

 

Vilkaviškio rajono sporto mokykla

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla Biudžetinė įstaiga

 

J.Basanavičiaus a.7, LT-70147 Vilkaviškis

Direktorius  Algirdas Karalius

834252548 8620 45900

sport@vilkaviskis.lt

 

Su jaunimu dirbančios įstaigos

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO KLUBAI         //go.php/lit/Sporto-klubai

Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriaus Jaunimo darbo centras

Biudžetinė įstaiga

 

S.Daukanto 17 a, Vilkaviškis

Skyriaus vedėja

Reda Besasparienė

 

834252260

reda.besasp ariene@ldb.lt

Jūratė Drunienė Jaunimo darbo centro vyr. specialistė (8 342) 52260, 3808, Mob.tel. (8 646) 25965 Jurate.Druniene@ldb.lt

 

VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras

 

VšĮ


 

J.Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

Vadovas Asta Rūškytė

8 342 20525

+ 370 619 17781

info@vilkaviskisinfo.lt

a.ruskyte@vilkaviskisinfo.lt

https://www.facebook.com/Vilkaviskistvic?fref=ts

Vilkaviškio kultūros centras

Biudžetinė įstaiga

 

Vytauto g. 28, Vilkaviškis

Direktorė Renata Medelienė

8 342 20781

direktore@vilk.kc

https://www.facebook.com/pages/Vilkavi%C5%A1kio-kult%C5%ABros-centras/571253342945973?fref=ts

Kybartų kultūros centras

Biudžetinė įstaiga

 

J. Basanavičiaus g. 40, 70416 Kybartai, Vilkaviškio r.,

direktorius Saulius Juozapas Černevičius

8 342 30 635

 

kybartucentras@takas.lt 

https://www.facebook.com/pages/Kybart%C5%B3-kult%C5%ABros-centras/873466462665300?fref=ts

Vilkaviškio viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga

 

Sodų g. 1, 70101 Vilkaviškis,

direktorė Vilija Gilienė

8 342 60 326

info@vilkaviskis.rvb.lt 

 

Vilkaviškio krašto muziejus

Biudžetinė įstaiga

 

Paežerių k., Šeimenos sen., 70372 Vilkaviškio

direktorius Antanas Žilinskas

8 342 46 268

vilkaviskiokrastomuziejus@takas.lt 

 

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

Biudžetinė įstaiga

 

Dvaro g. 6, Paežerių k., Šeimenos se., 70372 Vilkaviškio r

direktorė Jurgita Morozaitė

8 342 46 375

 

administracija@paezeriai.info.lt 

http://www.paezeriai.info/

 

Švietimo pagalbos tarnyba

 

Biudžetinė įstaiga

 

P. Jašinsko g. 2, 70103 Vilkaviškis

Direktorė Asta Grinevičienė

 

8 342 54 766

spt.vilkaviskis@gmail.com

 

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras

Biudžetinė įstaiga

 

Vysk. A. Karoso 5 Vilkaviškis

Direktorė Rita Mickuvienė

8342 52024

soc.pagalba@gmail.com

 

Vaikų dienos centrai

Alvito Šv. Onos parapijos vaikų dienos centras ,,Vaivorykštė“

Vaikų dienos centras

 

Širvintos g. 26, Alvito km. Vilkaviškio raj.

Rolandas Bulkauskas

867427524

rolandas.rolasb@gmail.com

 

Vilkaviškio socialinio pagalbos centro vaikų dienos centras ,,Šypsena"

Vaikų dienos centras

 

Vysk. A.Karoso g. 5, Vilkaviškis

Rita Mickuvienė

8342 20780

834252024

soc.pagalba@gmail.com

 

Šiaudiniškių kaimo bendruomenės vaikų dienos centras ,,Išgirskime kaimo vaikus"

Vaikų dienos centras

 

Šiaudiniškių km, Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

Irena Senkuvienė

865851895

siaudiniskiubendruomene@gmail.com

 

Vaikų globos namai

Kybartų vaikų globos namai

Biudžetinė įstaiga

 

Darvino g. 4, Kybartai, 70439 Vilkaviškio r.

Aldona Vieraitienė

8342 58 936

kybartu.vgn@gmail.com

 

Kitos su jaunimu dirbančios organizacijos

Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo parapijos ,,Caritas"

Katalikiška organizacija

 

J. Bendoriaus g. 3, Marijampolė 68309

Tel./faks. (343) 5 63 38

Angelė Digrienė

860111999

 

caritas@vk.lcn.lt

vvcaritas.lt

http://vkcaritas.blogspot.com

Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo parapija

Katalikiška organizacija

 

Vytauto g. 14, Vilkaviškis 70140

Prel. Vytautas Gustaitis

8342 53393

Dalia Depšytė 867380849

 

               

 

VšĮ Alvito Šv. Kazimiero globos namai

 

 

Ežero g. 18, Alvito k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., LT-70369

Klebonas Vytautas Kajokas

8 686 04085

vytalvitbaz@gmail.com

www.alvitobaznycia.lt

Vilkaviškio LIONS  klubas

Asociacija

 

Vienybės g. 63, Vilkaviškis

 

8 69821521

 

timaka@delfi.lt

 

 

Vilkaviškio rajono ROTARY klubas

Asociacija

 

Žilvičių g. 11, Vilkaviškis

Linas Dubickas

8 5 2652863

vilkaviškis@rotary.lt

www.rotary.lt

Marijampolės apskrities VPK   Vilkaviškio PK Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyris

 

 

Vytauto g. 6, LT-70140, Vilkaviškis

Vyresnioji specialistė Rūta Kairienė

8 342 20020

ruta.kairiene@policija.lt

 

Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Vilkaviškio poskyris

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, skiepija pagarbą įstatymui, gerina policijos įvaizdį

Vytauto g. 6,

70140 Vilkaviškis

Vilkaviškio poskyrio pirmininkė

 Irena Rinkevičienė

8 342 20274,

8 342 66093,

8 656 58090

Vilkaviskis.rpk.it@vrm.lt

 

Vilkaviškio keliautojų klubas ,,Aista“

Asociacija

Turizmo,  sporto, švietimo

Nepriklausomybės g. 82-7, Vilkaviškis

Klubo pirmininkė

 Daiva Naujokaityte

8 656 74027

pope@zebra.lt

 

MCC DAMSELFLY

Asociacija

Sportinė, pramogų, poilsio organizavimo veikla, švietimas, prekyba

Vienybės g.70-15, 70159 Vilkaviškis

Klubo prezidentas Ramūnas Kašinskas

8 656 58202

ramsčius@gmail.com

 

Senų vežimų klubas

Asociacija

 

Saulės g. 1, Vilkaviškis

pirmininkas Renaldas Darius DULINSKAS

8 682 26477

vezimas@inbox.lt

 

Vilkaviškio buriuotojų klubas ,,Škvalas“

Asociacija

Socialinė, poilsio ir pramogų organizavimo, sporto

Vytauto g. 67, Vilkaviškis

Klubo prezidentas Eimutis Inkrata

8 6506133

 

 

Ritinio sporto klubas ,,Širvinta“

Asociacija

Sportinė veikla, švietimas,

Kiršių g., 11,  Alvito k., Vilkaviškio raj.

Klubo prezidentas Martynas Kasperaitis

8 687 44994

kasparas76@gmail.com

 

Vilkaviškio raj neįgaliųjų draugija

Asociacija

Poilsio organizavimas, kultūrinė ir sportinė veikla, socialinio darbo veikla

Vytauto g. 95, Vilkaviškis

Pirmininkė Valė Jasioniene

834251888, 869314601

Lid20vilkaviskis@gmail.com

 

Bendruomeninės organizacijos

Vilkaviškio kaimo bendruomenių sąjunga

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

J.Basanavičiaus a. 7, LT-70147 Vilkaviškis

Pirmininkė

Lina Kružinauskienė

8 342 54551

l.kruzinauskiene@vilkaviskis.lt

 

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė

 

 

 

J.Basanavičiaus a. 7, LT-70147 Vilkaviškis

Pirmininkė

Lina Kružinauskienė

8 342 54551

l.kruzinauskiene@vilkaviskis.lt

 

Bartninkų bendruomenė ,,Aista“

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Bartninkų mstl. Bartninkų s . Vilkaviškio raj.

Bendruomenės pirmininkas Valdas Šuliauskas

8 610 42071

edita.suliauskiene@gmail.com

 

Degučių kaimo bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Degučių km., Keturvalakių sen, Vilkaviškio raj.

Bendruomenės pirmininkas Gediminas Žiurinskas

8 614 08103

joolantaziu@gmail.com

 

Alvito kaimo bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Alvito k., Šeimenos sen., Vilkaviškio raj.

Bendruomenės pirmininkė Angelė Blažaitienė

861212742

alvitokrastas@gmail.com

 

Kaimo bendruomenė ,,Senieji Antupiai“

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Antupių k. Gižų sen, Vilkaviškio raj.

Bendruomenės pirmininkė Irma Šidlauskaitė

869977032

ljggasociacija@gmail.com

 

Antupių bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Bačkiškių k. Keturvalakių sen.Vilkaviškio raj.

Pirmininkė Regina Dženkauskienė

868242618

r.dzenkauskiene@vilkaviskis.lt

 

Geisteriškių kaimo bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Geisteriškių k., Bartninkų sen.,

Bendruomenės pirmininkė Vilma Čėsnienė

861584184

geisteriskiai@gmail.com

 

Patilčių kaimo bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Patilčių k, Keturvalakių sen.

Bendruomenės pirmininkas Virginijus Vaitkevičius

861038449

patilciubendruomene@gmail.com

 

Pilviškių miestelio bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Stoties g., 38, LT- 70484, Pilviškisi, Vilkaviškio r.

Bendruomenės pirmininkė Loreta Bieliukienė

861046301

loretabie@gmail.com

 

Giedrių kaimo  bendruomenė ,,Giedruva“

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Mokyklos g. 3, Giedrių km., Šeimenos sen., Vilkaviškio raj.

Pirmininkė Virginija Pupelienė

867006643

virginijapupeliene@gmail.com

 

Stirniškių kaimo bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Stirniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio raj.

Bendruomenės pirmininkas Audrius Meseckas

869046320

audrius.meseckas@gmail.com; stirniskiai@gmail.com

 

Pašeimenių kaimo bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Pašeimenių k., Bartninkų sen, Vilkaviškio r

Bendruomenės pirmininkas Alius Saukaitis

869988995

alius@kaeser.lt

 

Karalių kaimo bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Sodų g. 1 a, Karalių k., Šeimenos sen.

Bendruomenės pirmininkė Žydrūnas Vasiliauskas

869991499

zydvas@gmail.com

 

Antupių kaimo bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Bačkiškių km., Keturvalakių sen., Vilkaviškio raj.

Pirmininkė Regina Dženkauskienė

868242618

r.dzenkauskiene@vilkaviskis.lt

 

Vilkaviškio miesto bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

J.Basanavičiaus g. 3, Vilkaviškis

Bendruomenės pirmininkas Dalius Nešukaitis

865503232

dalius.n@gmail.com

 

Šiaudiniškių kaimo bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Šiaudiniškių km., Virbalio pašt., Kybartų sen. Vilkaviškio r

Bendruomenės pirmininkė Irena Senkuvienė

865851895

siaudiniskiubendruomene@gmail.com

 

Kybartų bendruomenė

Asociacija

Socialinė, teisinė, aplinkosaugos, kultūros sporto, švietimo

Basanavičiaus 82, Kybartai

Bendruomenės pirmininkas Vitas Katkevičius

861809434

kybartubendruomene@gmail.com

 

Bendruomenė ,,Dailučių švyturiai“

Asociacija

Socialinė, laisvalaikio organizavimo

Dailučių km,. Virbalio sen. Vilkaviškio raj.

Bendruomenės pirmininkė Irena Balanevičienė

868510563

balaneviciene@suprt.lt

 

Keturvalakių bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Geisteriškių km., Keturvalių sen. Vilkaviškio raj.

Pirmininkė Birutė Kailiuvienė

861857053

birute.kailiuviene@gmail.com

 

Gižų kaimo bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Liepų 1, Gižai, Vilkaviskio r.

Algirdas Bagušinskas

868729570

a.bagusinkas@vilkaviskis.lt

 

Matlaukio kaimo bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Matlaukio km. Kybartų sen., Vilkaviškio r

Pirmininkė Ramutė Raulušonienė

864600534

r.raulusoniene@gmail.com

 

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Stotie g. 20, Didžiųjų Šelvių km,, Šeimenos se, Vilkaviškio raj.

Pirmininkė Lina Bakaitienė

861211987

didiejiselviai@gmail.com

 

Slabadų bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Šešupės 43, Slabadų km.Klausučių

 sen., Vilkaviškio r.sav.

Pirmininkė Irena Adomaitytė

861859881

adomirena@gmail.com

 

Pajevonio kaimo bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Vytauto Didžiojo 16, Pajevonio k. Pajevonio sen. Vilkaviškio r.sav.

Pirmininkė Danutė Želvienė

861027382

zelvienedanute@gmail.com

 

Klausučių kaimo bendruomenė

Asociacija

Socialinė aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo

Liepų g. 13, Klausučių k. Klausučių sen.Vilkaviškio r.sav.

Ramūnas Puodžiūnas 

863141129

ramunass2@gmail.com