2017.04.25, antradienis
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys
Į pradžią VILKAVIŠKIO
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Biudžetinė įstaiga,
S. Nėries g. 1,
70147 Vilkaviškis,
tel. (8 342) 60 062,
faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt
Juridinių asmenų registras,
kodas 188774441
Teisinė informacija Veikla Paslaugos Renginiai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
a
a

a
aa
a
a
a
 
a

 

 

VARTOTOJŲ PRISIJUNGIMAS
Verslo klausimai

 

SMULKUS IR VIDUTINIS VERSLAS

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo tvarkos aprašas
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos lėšų panaudojimas 2016 metais
Paraiška dalinio kredito palūkanų dengimo paramai gauti

Paraiška įmonės pradinio steigimosi išlaidų subsidijai gauti

Paraiška verslo plano rengimo išlaidų kompensacijai gauti

 
Paraiška dalyvavimo parodose ir mugėse išlaidų kompensacijai gauti

 
Paraiška reklaminių lankstinukų leidimo išlaidų kompensacijai gauti

 
Paraiška verslininkų konsultavimo (mokymo) išlaidų kompensacijai gauti

 
Paraiška interneto svetainės kūrimo išlaidų kompensacijai gauti
 

NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS

Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organiuzacijų 2011-2018 metų rėmimo programa    
Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimo nuostatai    
Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos 2016 metų lėšų panaudojimo ataskaita  
Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos priemonės „Vilkaviškio rajono savivaldybės kaimo bendruomenių ir VVG rėmimas“ 2016 metų lėšų panaudojimo ataskaita  

Religinių bendruomenių rėmimo 2016 metų lėšų panaudojimo ataskaita

   
1 priedas - rėmimo programos konkurso paraiška    
2 priedas - konkurso paraiškos vertinimo anketa    
3 priedas - rėmimo programos sutartis    
4 priedas - projekto įgyvendinimo ataskaita     
5 priedas - projekto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita   

NUOSTATAI, TAISYKLĖS, TVARKOS

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai
Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. B-TS-275 patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 1 priedo pakeitimo    
Atliekų susidarymo normos vietinės rinkliavos mokėtojams ir vietinės rinkliavos dydžiai priklausomai nuo vietinės rinkliavos mokėjimo objekto

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 30 d. sprendimo  Nr. B-TS-342 ,,Dėl tarifo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą patvirtinimo" 1 punkto pakeitimo

   
Vietinės rinkliavos už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešose vietose nuostatai    

Rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą ant Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų nuostatai

   
Vietinės rinkliavos už leidimą organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose nuostatai    

Vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo atlikti  kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, nuostatai

   

Vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, nuostatų priedas

   
Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas    
Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo pakeitimas
Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašas
   
Prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės    

Renginių organizavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės

   

VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS

2016 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų darbų, skirtų padėti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, vykdant valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, programa

   

2016 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, vykdant valstybines (valsybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, sąrašas

   
Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamentas    
Darbdavių atrankos tvarkos aprašas    
Pasiūlymas dėl darbdavio pageidavimo dalyvauti viešųjų darbų įgyvendinimo atrankoje (tvarkos aprašo 1 priedas)

Darbdavių, pageidaujančių dalyvauti viešųjų darbų įgyvendinimo priemonėje, atrankos kriterijų sąrašas    (tvarkos aprašo 2 priedas)


Darbdavių viešųjų darbų pasiūlymo vertinimo lentelė (tvarkos aprašo 3 priedas)


Kitų su viešųjų darbų atlikimu susijusių išlaidų sąrašas ir jų kompensavimo tvarkos aprašas


ĮVAIRI INFORMACIJA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. B-TS-172 „Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžio 2016 metams nustatymo“    
Sprendimo priedas - Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšys ir fiksuoti pajamų mokesčių dydžiai 2016 metams    
Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu, suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu, sąrašas
Įmonių. kurioms išduoti leidimai verstis mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba, sąrašas    
Įmonių, kurioms išduoti leidimai verstis didmenine suskystintų nafftos dujų prekyba, sąrašas
Atmintinės verslininkams dėl licencijų įsigijimo
 
Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-13 10:34:34


ALGIRDAS NEIBERKA
Vilkaviškio r. savivaldybės
meras


 Gyvenimo aprašymas
Priėmimo valandos
 Mero pavaduotojas
 Veiklos ataskaitos
 
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
Posėdžio transliacija
SAVAITĖS
KLAUSIMAS
Renkame Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos 2017 m. laureatą
Benediktą Januševičių už eilėraščių knygą „Žodžiai“
Aivarą Veiknį už poemą „Laumių vaikas“
RENGINIŲ
KALENDORIUS
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
 Įveskite savo el.paštą
 
 
© Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb sistema.