Meniu
Išrinkti Dailučių, Mažučių ir Virbalio Miesto Laukų seniūnaitijų seniūnaičiai

Vadovaujantis 2019 m. liepos 11 d. Virbalio seniūnijos Dailučių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų balsų skaičiavimo protokolu, seniūnaite Dailučių seniūnaitijoje išrinkta Irena Balanevičienė.

Vadovaujantis 2019 m. liepos 11 d. Virbalio seniūnijos Mažučių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų balsų skaičiavimo protokolu, seniūnaičiu Mažučių seniūnaitijoje išrinktas Šarūnas Radvinauskas.

Vadovaujantis 2019 m. liepos 12 d. Virbalio seniūnijos Virbalio Miesto Laukų seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų balsų skaičiavimo protokolu, seniūnaičiu Virbalio Miesto Laukų seniūnaitijoje išrinktas Gedeminas Žebertavičius.

 

 

Virbalio seniūnijos informacija