Meniu
Išleista 2017 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos ataskaita

2017 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos ataskaita išleista atskiru leidiniu, kuris bus platinamas savivaldybės gyventojams, seniūnijose, taip pat dalijamas įvairių susitikimų, renginių metu.

Balandžio mėnesio Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintos Vilkaviškio rajono savivaldybės mero, Tarybos, Administracijos direktoriaus ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos, kurios yra paskelbtos viešai Savivaldybės internetiniame puslapyje. Be to, išleista Savivaldybės mero, Tarybos ir Administracijos direktoriaus ataskaitų santrauka. Tokius leidinius Savivaldybės vadovas Algirdas Neiberka jau įteikė kiekvienam pastarajame posėdyje dalyvavusiam Savivaldybės tarybos nariui.

Išleistame leidinyje pateikiama informacija apie svarbiausius savivaldybėje per metus nuveiktus darbus, apžvelgiami įgyvendinti ir tęsiami projektai, darbai švietimo, kultūros, sporto, rajono infrastruktūros gerinimo, verslo, žemės ūkio, socialinės paramos ir kitose srityse. Ataskaita gausiai iliustruota fotografijomis. Gyventojų patogumui pateikiami savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų ir seniūnijų kontaktiniai duomenys. Taip pat pateikiama informacija apie Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narius, Tarybos komitetus ir jų sudėtį.

Daug dėmesio ataskaitoje skiriama mūsų seniūnijų veiklai. Leidinyje galima rasti per metus seniūnijose nuveiktus svarbiausius darbus, įvykusius įsimintiniausius renginius. Taip pat pateikiama naudinga informacija apie seniūnijoje esančius turistinius ir lankomus objektus.

Savivaldybės 2017 metų veiklos ataskaitos leidinio viršeliuose – įspūdingi Vilkaviškio miesto vaizdai, kurių autoriai mūsų rajono gyventojai – Mindaugas Jašinskas ir Aistė Mickevičiūtė. Leidinio dizaine ir spalvinėje gamoje panaudojamas naujasis Vilkaviškio rajono savivaldybės logotipas ir šūkis „Žvelkime į ateitį kartu“.

Tokie leidiniai bus leidžiami ir ateityje, siekiant profesionaliai, vaizdžiai, prieinama forma pateikti gyventojams žinių apie kasmetę Savivaldybės veiklą.Ieva Šlivinskienė,

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė