Meniu
IŠKELTAS KANDIDATAS Į VIRBALIO MIESTO LAUKŲ KAIMO SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIUS

Vadovaujantis, Virbalio bendruomenės Virbalio vartai" susirinkimo 2019 m. liepos 2 d. protokolu, dėl kandidatų iškelimo ir dalyvavimo seniūnaičių rinkimuose, nutarta iškelti kandidatu į:

1. Virbalio Miesto Laukų kaimo seniūnaitijos seniūnaičius  Gedeminą Žebertavičių. Virbalio seniūnijos informacija