Meniu
INVEGA

 

 

Garantija

 

INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. Paskolų garantijos gali būti individualios arba portfelinės.

Individualios garantijos – paskoloms, lizingui, eksportui. „Invegos“ teikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą ir palengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių. Gali kreiptis: pradedantieji verslininkai, smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai, didelės įmonės.

Norint pasinaudoti priemone, įmonė ar pradedantis verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į banką ar kredito uniją ir susitarti dėl finansavimo. Finansų įstaiga įvertins vykdomą projektą, galimybes grąžinti paskolą ir pasiskaičiuos trūkstamo užstato dydį. Po to finansų įstaiga „Invegai“ pateiks prašymą garantijai gauti ir kitus su finansavimu susijusius dokumentus. Garantijos intensyvumas: 30-80 %.

Portfelinės garantijos – paskolos, lizingui, faktoringui. Gali kreiptis: smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai. Garantijos, skirtos nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problemai spręsti, teikiamos už smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų imamas paskolas/ lizingo sandorius. Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. paskolos/lizingo sandorio sumos grąžinimą finansų įstaigai

 


 

 

Paskolos

 

„Invega“ administruoja Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis finansuojamas priemones, kurių dėka smulkusis ir vidutinis verslas gali pasiskolinti verslo pradžiai ar plėtrai reikalingų lėšų. Įvairaus dydžio paskolas teikia skirtingos kredito įstaigos, todėl, atsižvelgus į skolinimosi lėšų poreikį ir įvertinus visas savo kreditavimo galimybes, galima pasirinkti labiausiai tinkamą finansavimą:

 

Verslumo skatinimas 2014-2020 m.

 

Atviras kreditų fondas 2

 

Pasidalytos rizikos paskolos

 


 

 

Rizikos kapitalo investicijos

 

 

Rizikos kapitalas – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Tokios investicijos paprastai atliekamos į novatoriškas įmones, pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis. Skirtingai nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Rizikos kapitalo investuotojas paprastai aktyviai dalyvauja įmonės, į kurią investavo, veikloje ir savo žiniomis, ryšiais bei patirtimi prisideda prie įmonės plėtros.

 


 

Kompensavimo priemonės

 

„Invega“ siūlo įvairius instrumentus, palengvinančius paskolų gavėjų įsitvirtinimą rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje, bei padedančius sutaupyti išlaidų kasdienėms verslo reikmėms:

 

Dalinis palūkanų kompensavimas

Subsidijos verslo pradžiai

Parama darbui

Kompetencijų vaučeris

Konsultacijų kompensavimas

Expo konsultantas LT

Eco konsultantas LT

Verslo konsultantas LT

 

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką „Invegai“. Konsultantus ir konsultacijų temas rasite Verslo konsultantų tinklo puslapyje.

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-13 14:04:48