Meniu
INFORMACIJA DĖL NUMATOMO KOREGUOTI DETALIOJO PLANO

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad numatoma koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. B-TS-867 „Dėl žemės sklypo, esančio Vytauto g., tarp namų Nr. 73 ir Nr. 79, Vilkaviškio m., detaliojo plano tvirtinimo“ žemės sklype Vytauto g. 77, Vilkaviškyje, kadastro Nr. 3963/0006:8001, plotas 04395 ha.


Planavimo iniciatorius – MB studija „Torrau“ direktorius Marius Torrau, pagal UAB „LIDL Lietuva“ įgaliojimą.


Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti iki 2019 m. kovo 15 d. imtinai (10 darbo dienų), adresu: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis (108 ir 111 kab.).

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti el. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.lt.


Pridedama:


1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-04 įsakymas Nr. B-VĮ-236 „Dėl žemės sklypo Vytauto g. 77, Vilkaviškyje teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.


2. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“.


3. Schema.