Meniu
INFORMACIJA APIE VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2027 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIMO DARBO GRUPIŲ POSĖDŽIUS

Informuojame, kad organizuojami Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 m. strateginio plėtros plano rengimo darbo grupių posėdžiai.

Darbo grupių posėdžiai vyks š. m. balandžio 18 dieną: Žmogiškųjų išteklių plėtros I-osios darbo grupės posėdis (10:15 –12:00 val.), Žmogiškųjų išteklių plėtros II-osios darbo grupės posėdis (13:00 –14:45 val.), Aplinkos ir infrastruktūros plėtros darbo grupės posėdis (15:00–16:45 val.).

Balandžio 19 dieną: Viešojo valdymo tobulinimo darbo grupės posėdis (13:00–14:45 val.) bei Ekonomikos plėtros darbo grupės s posėdis vyks (15:00–16:45 val.).

Posėdžiai vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje – 313 kab. (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Visi suinteresuoti asmenys maloniai kviečiami dalyvauti.


Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius