Meniu
INFORMACIJA APIE VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2027 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIMO DARBO GRUPIŲ POSĖDŽIUS

Informuojame, kad organizuojami Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 m. strateginio plėtros plano rengimo darbo grupių posėdžiai.

Darbo grupių posėdžiai vyks  š. m. kovo 8 dieną: Žmogiškųjų išteklių plėtros 2-sios darbo grupės posėdis įvyks 10:15–12:00 val., Žmogiškųjų išteklių plėtros 1-osios darbo grupės posėdis vyks 13:00–14:45 val., Ekonomikos plėtros darbo grupės posėdis vyks 15:00–16:45 val.

Kovo 15 dieną vyks Aplinkos ir infrastruktūros plėtros darbo grupės posėdis (13:00–14:45 val.) bei Viešojo valdymo tobulinimo darbo grupės posėdis (15:00–16:45 val.).

Posėdžiai vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje – 313 kab. (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Visi suinteresuoti asmenys maloniai kviečiami dalyvauti.


Pridedama:

 

 

Savivaldybės Investicijų, strateginio planavimo

ir vietinio ūkio skyriaus informacija