VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2017.12.17, sekmadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Naujienos
 • Klausimai / atsakymai
 • Kontaktai
 •   
 • Rajonas
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Žemėlapis
 • Gyventojams
 • Priėmimas asmeniniais klausimais
  Konkursai į valstybės tarnybą
  Apie nemokamą teisinę pagalbą
  Savivaldybės būsto klausimai
  Socialinis draudimas
  Tvarkos, taisyklės
  Renginiai
  Asbesto šalinimo programa
  Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), bešeimininkiais
  Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašai
  Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
 • Verslininkams
 • Atmintinės licencijų įsigijimui
  Viešieji pirkimai
  Viešieji aukcionai
  Įvairi informacija verslo klausimais
  Verslo informacijos centras
  Socialinis draudimas
  Asbesto šalinimo programa
  Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), bešeimininkiais
  Licencijų išdavimas
  Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
 • Turistams
 • Turizmo informacijos centras
  Turistiniai maršrutai
  Jono Basanavičiaus gimtinė
    
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Informacijos, pareiškimai, paklausimai
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktų paieškai
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
  Viešosios ir biudžetinės įstaigos
  Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės
  Darbo grupės ir komisijos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai
  Norminiai teises aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Publikuojami iš DVS teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadų teikimas
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisės aktų paieška (Infolex)
  Tarybos posėdžių protokolai
 • Veikla
 • Nuostatai
  Administracijos nuostatai
  Struktūrinių padalinių nuostatai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Administracijos veiklos reglamentas
  Planavimo dokumentai
  Strateginiai veiklos planai
  Veiklos ataskaitos
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Veiklos sritys
  Aplinkos apsauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga
  Investiciniai projektai
  Jaunimas
  Korupcijos prevencija
  Kultūra
  Kultūros paveldo objektų stebėsena
  Kūno kultūra ir sportas
  Socialinė apsauga
  Sveikatos priežiūra
  Švietimas
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Teisinė pagalba
  Teritorijų planavimas
  Vaiko teisių apsauga
  Valstybinė kalba
  Verslo klausimai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės turto privatizavimas
  Tarnybinis transportas
  Karjera
  Skelbiami konkursai
  Laisvos darbo vietos
  Priėmimas į darbą
  Adresų suteikimas, keitimas ir panaikinimas
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Atmintinės
  Prašymai
  Elektroninės paslaugos
  Civilinė metrikacija
  E-demokratija
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • Klausimai ir atsakymai
 • Naujienos
 • Sporto renginiai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų taryba
 • Vilkaviškio rajono šeimų taryba
 • Vietos bendruomenių tarybos
 • Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija
 • Nevyriausybinių organizacijų įgyvendinami projektai
 • Investicinė aplinka
 • Vilkaviškio miesto VVG
 • Vilkaviškio krašto VVG
 • 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų projektai
 • LR Seimo narys Kęstutis Smirnovas
 • Triukšmo valdymas
 • Eismo saugumo komisijos sprendimai
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Apie rajoną

                                                                      

   VILKAVIŠKIO MIESTO HERBAS

  ISTORINIAI DUOMENYS: Literatūroje dažnai tvirtinama, kad Vilkaviškis gavo Magdeburgo miesto teises 1697 m. Iš tikrųjų tada buvo patvirtintas miesto vaitas. Savivalda atsirado anksčiau, kai Vilkaviškio seniūnu buvo Lietuvos kancleris Kristupas Zigmantas Pacas (1621-1684). Tai aiškėja iš 1679 m. balandžio 7 d. Jono Sobieskio privilegijos Vilkaviškio žydų kahalui, kurioje rašoma, kad žydai nepriklauso K. Paco naujai įkurto miesto Magdeburgo teismui (LVIA. F. SA. B. 13807. L. 701-703). Vis dėlto, kada tas miestas buvo įkurtas, tikslių duomenų nėra. Galima tik spėti, kad nedaug anksčiau prieš minėtąją privilegiją žydams. Taip pat galima manyti, kad Vilkaviškio savivalda buvo silpna, nes XVIII a. neišliko jokių jos veiklos pėdsakų. Jei ji dar veikė, tai neabejotinai buvo panaikinta 1776 m. kartu su kitų nedidelių miestelių savivaldomis.

  Ketverių metų Seimo (1788-1792 m.) laikotarpiu Vilkaviškis savivaldą atgaivino ir net išsirūpino iš valdovo Stanislovo Poniatovskio privilegiją. Ji buvo išduota 1791 m. gruodžio 9 d. Privilegijos pergamentinis originalas su spalvotu miesto herbu išliko iki mūsų dienų ir dabar saugomas Vyriausiajame senųjų aktų archyve Varšuvoje (Pergamentų rinkinys Nr. 4360). Tuo pat metu privilegija buvo įrašyta į Lietuvos Metriką. Čia taip pat buvo perpieštas miesto herbas. Lietuvos Metrika šiuo metu saugoma Rusijos valstybiniame senųjų aktų archyve Maskvoje. Taigi turime du svarbiausius Vilkaviškio herbo ikonografijos šaltinius. Be to, 1791 m. privilegijoje valdovas rašo: „O kad tas miestas, antspauduodamas tiek teismo, tiek miesto valdymo reikalų išrašus ir kitus aktus, patirtų tikrą garbę, jam sugrąžiname ir dovanojame senąjį herbą, koks čia yra matyti nupieštas, tai yra mėlyname lauke ryškiai raudoną leliją; šį herbą tam miestui leidžiame naudoti antspauduose ir visokiuose ženkluose“.

  Netenka abejoti, kad Vilkaviškio „senasis herbas“ buvo pasiskolintas iš Pacų heraldikos. Ši giminė iš seno naudojo raudoname lauke sidabrinę dvigubą leliją, lenkiškai vadinamą Gozdawa vardu. Tik Vilkaviškio herbe, kad jis skirtųsi nuo Pacų herbo, buvo specialiai pakeistos spalvos, kitaip sakant, sukurtas naujas herbas. Parinkta Vilkaviškiui simbolika tik patvirtina, kad jo savivaldos teisių ir heraldikos iniciatorius buvo Lietuvos kancleris K. Pacas, XVII a. antroje pusėje valdęs Vilkaviškio seniūniją.

                                                                       Pacų giminės herbas

  Po Targovicos konferencijos pergalės 1792 m. viduryje Vilkaviškio savivalda buvo panaikinta. Po to įvykdytas antrasis, o 1795 m. ir trečiasis Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalinimas. Iš pradžių Vilkaviškis pateko Prūsijos, po to nuo Prancūzijos, vėliau nuo Rusijos priklausomai Lenkijos Karalystei, kurios sudėtyje išliko iki XX a. pradžios. Čia tik pažymėsime, kad visi XIX a. bandymai atkurti Vilkaviškio istorinį herbą buvo nesėkmingi.

  Prieš karą, Lietuvos Respublikos laikais, Vilkaviškio miesto herbas šiek tiek buvo naudojamas. Tačiau prieškariniai Tado Daugirdo, B. Šaliamoro ir kitų dailininkų nupiešti herbai labai nutolo nuo realybės. Vietoj heraldinės lelijos buvo vaizduojamas paprastos darželio gėlės lelijos žiedas.

  1969 m. dailininkas Arūnas Tarabilda atkūrė Vilkaviškio herbą, kurį tų pačių metų balandžio 1 d. aprobavo respublikinė heraldikos komisija. Tada, siekiant parodyti herbo atsiradimo laiką, buvo panaudotas stilizuotas barokinis skydas. Kitais metais uždraudus Heraldikos komisijos veiklą, Vilkaviškio herbas vėl buvo užmirštas.

  Iš naujo Vilkaviškio herbą, remdamasi išlikusia originalia ikonografine medžiaga, atkūrė dailininkė Laima Ramonienė. Jos parengtą etaloną Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 1995 m. liepos 5 d. (komisijos posėdžio protokolas Nr. 136).

  HERBO APRAŠYMAS: Herbinio skydo mėlyname lauke vaizduojama raudona heraldinė lelija.

  Lietuvos Heraldikos komisija, 1995 m. liepos 12 d.

   

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb