Meniu
Daiva Riklienė

 

 

Daiva Riklienė gimė 1968 m. kovo 25 d. Vilkaviškyje.

Pareigos. Nuo 2016 m. gruodžio 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Išsilavinimas. 1992 m. Kauno technologijos universitete suteiktas Inžinieriaus magistro laipsnis, 1991 m. Kauno technologijos universitete Suteikta inžinieriaus technologo kvalifikacija, 1979 - 1986 m. Vilkaviškio rajono Salomėjos Nėries vidurinė mokykla, 1975 – 1979 m. Vilkaviškio aštuonmetė mokykla.

Darbo patirtis. Nuo 2015 m. rugsėjo 8 d. iki 2016 m. gruodžio 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėja. Nuo 2015 m. sausio 8 d. iki 2015 m. vasario 27 d. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės Projektų vertintoja. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės Projekto administratorė. Nuo 2008 m. balandžio 17 d. iki 2015 m. rugsėjo 7 d. Viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro Direktorė. Nuo 2007 m. liepos 1 d. iki 2008 m. balandžio 16 d. UAB „Konsultus“ Projektų vadovė. Nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2007 m. sausio 30 d. Verslo centrų asociacijos Administratorius. Nuo 2004 m. spalio 4 d. iki 2007 m. birželio 30 d. Viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro Turizmo vadybininkė. Nuo 1997 m. rugsėjo 15 d. iki 2001 m. spalio 3 d. Vilkaviškio AB „Žemkalnija“ Meistrė.

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos. Nuo 2017 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 m. Jungtinio priežiūros komiteto narė. Nuo 2015 m. Vilkaviškio rajono Rotary klubo tarybos narė. Nuo 2015 m. esu UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ valdybos narė. Nuo 2015 m. esu UAB „Vilkaviškio vandenys“ valdybos pirmininkė. Nuo 2014 m. esu Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narė, nuo 2016 m. tarybos pirmininkė. Nuo 2014 m. esu Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė. Nuo 2013 m. Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos narė.

Profesiniai gebėjimai ir kompetencijos. Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų programavimą ir administravimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių struktūrinės politikos formavimą viešąjį administravimą, valstybės biudžeto, valstybės institucijų ir ūkio plėtros planavimą išmanymas. Akredituota Žemės ūkio ministerijos teikti mokymo ir konsultavimo paslaugas pagal 4.5 kryptį „Konsultavimas verslo planų rengimo ir projektų administravimo klausimais“, bei konsultacijas „Leader“ metodo įgyvendinimo klausimais. Išduotas ECDL pažymėjimas, 7 moduliai. Suteikta Renginių vadovo atestacija, bazinis lygis, pažymėjimas išduotas VšĮ „Viskas darbdaviams“. Kūrybingumas, gebėjimas kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves bei kitų asmenų anksčiau atliktus atitinkamos krypties tyrimus ir gautus rezultatus, socialinės bei komercinės aplinkos, teisės aktų ir finansinių galimybių išmanymas, informacijos šaltinių paieškos ir kvalifikuotos jų analizės įgūdžiai, skaičiuojamųjų metodų ir specializuotos programinės įrangos bei bendrosios paskirties informacinių technologijų naudojimo įgūdžiai bei gebėjimas aiškiai ir teisingai raštu bei žodžiu pateikti savo atliktų tyrimų rezultatus ir (ar) sukurtą produktą įvairioms klausytojų auditorijoms.

Šeima. Sūnus Tomas 1992 m., dukra Dovilė 1994 m.