VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2017.12.17, sekmadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Naujienos
 • Klausimai / atsakymai
 • Kontaktai
 •   
 • Rajonas
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Žemėlapis
 • Gyventojams
 • Priėmimas asmeniniais klausimais
  Konkursai į valstybės tarnybą
  Apie nemokamą teisinę pagalbą
  Savivaldybės būsto klausimai
  Socialinis draudimas
  Tvarkos, taisyklės
  Renginiai
  Asbesto šalinimo programa
  Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), bešeimininkiais
  Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašai
  Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
 • Verslininkams
 • Atmintinės licencijų įsigijimui
  Viešieji pirkimai
  Viešieji aukcionai
  Įvairi informacija verslo klausimais
  Verslo informacijos centras
  Socialinis draudimas
  Asbesto šalinimo programa
  Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), bešeimininkiais
  Licencijų išdavimas
  Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
 • Turistams
 • Turizmo informacijos centras
  Turistiniai maršrutai
  Jono Basanavičiaus gimtinė
    
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Informacijos, pareiškimai, paklausimai
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktų paieškai
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
  Viešosios ir biudžetinės įstaigos
  Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės
  Darbo grupės ir komisijos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai
  Norminiai teises aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Publikuojami iš DVS teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadų teikimas
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisės aktų paieška (Infolex)
  Tarybos posėdžių protokolai
 • Veikla
 • Nuostatai
  Administracijos nuostatai
  Struktūrinių padalinių nuostatai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Administracijos veiklos reglamentas
  Planavimo dokumentai
  Strateginiai veiklos planai
  Veiklos ataskaitos
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Veiklos sritys
  Aplinkos apsauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga
  Investiciniai projektai
  Jaunimas
  Korupcijos prevencija
  Kultūra
  Kultūros paveldo objektų stebėsena
  Kūno kultūra ir sportas
  Socialinė apsauga
  Sveikatos priežiūra
  Švietimas
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Teisinė pagalba
  Teritorijų planavimas
  Vaiko teisių apsauga
  Valstybinė kalba
  Verslo klausimai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės turto privatizavimas
  Tarnybinis transportas
  Karjera
  Skelbiami konkursai
  Laisvos darbo vietos
  Priėmimas į darbą
  Adresų suteikimas, keitimas ir panaikinimas
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Atmintinės
  Prašymai
  Elektroninės paslaugos
  Civilinė metrikacija
  E-demokratija
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • Klausimai ir atsakymai
 • Naujienos
 • Sporto renginiai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų taryba
 • Vilkaviškio rajono šeimų taryba
 • Vietos bendruomenių tarybos
 • Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija
 • Nevyriausybinių organizacijų įgyvendinami projektai
 • Investicinė aplinka
 • Vilkaviškio miesto VVG
 • Vilkaviškio krašto VVG
 • 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų projektai
 • LR Seimo narys Kęstutis Smirnovas
 • Triukšmo valdymas
 • Eismo saugumo komisijos sprendimai
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Garbės piliečiai

  VILKAVIŠKIO RAJONO GARBĖS PILIEČIAI

  Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Vilkaviškio rajonui ir Lietuvos Respublikai ugdant tautinę savimonę ir patriotiškumą, už pagalbą stichinių nelaimių metu, labdaringą veiklą, švietimo, mokslo, kultūros, meno puoselėjimą ir t. t.

  a

   WINFRID GORTZ

   Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  1997 m.

  Winfrid Gortz gimė 1951 m. Nuo 1983 m. dirba Vokietijos Maltos pagalbos tarnyboje. 1991 m. užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Vilkaviškio Maltos ordino pagalbos tarnyba. Nuo to laiko Vilkaviškio krašto žmonėms daug kartų teikta humanitarinė pagalba, atvežta didelių kiekių labdaros. 

  a

      GABRIELĖ KARALIENĖ

    Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  1997 m.

  Gabrielė Karalienė gimė 1932 m. gražiame Dzūkijos krašte, Giraitės kaime. Baigusi mokslus 1953 m. atvyko dirbti į Vilkaviškio rajoną. 1963 m. buvo paskirta atsakinga už kraštotyrininkų darbą rajone. Jos rūpesčiu darytas senųjų kaimų aprašymas, surinkta gausybė muziejinės medžiagos. 1963 m. atidaryta pirmoji surinktos medžiagos ekspozicija. Ši diena tapo ir krašto muziejaus įkūrimo data. 1997 m. už kruopštų ir sąžiningą darbą ji buvo apdovanota DLK Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu.

   

  a

      REINERT KERSTEN

    Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 1997 m.

   

  a

        KAZIMIERAS NOREIKA

     Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  1997 m. 
   

  Kazimieras Noreika gimė 1926 m. Kybartuose, Vilkaviškio rajone. Vėliau ilgą laiką gyveno Vokietijoje. Net ir išvykęs gyventi svetur, niekada nepamiršo savo gimtojo krašto, jo žmonių: ilgus metus lankė savo tėviškę, vargingiau gyvenantiems žmonėms nuolat teikė materialinę pagalbą, nepailsdamas vežė daugybę įvairios labdaros. Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas už ypatingus nuopelnus ugdant tautinę savimonę ir patriotiškumą, labdaringą veiklą, kultūros puoselėjimą.

  Kazimieras Noreika mirė 2004 m. rugsėjo 20 d.

   

  aaa

    MAGDALENA BIRUTĖ STANKŪNIENĖ

  Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  1997 m. 

  Magdalena Birutė Stankūnienė gimė 1925 m. Oželių sodyboje, Šunskų parapijoje, Vilkaviškio apskrityje. 1968 m. M. B. Stankūnienė surengė pirmąją personalinę parodą Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, Čikagoje. Tėvynėje dailininkė pirmąją parodą surengė 1980 m. M. B. Stankūnienė muziejams, bibliotekoms, galerijoms yra padovanojusi tūkstančius savo sukurtų kūrinių ir sukauptų kultūros vertybių, įvairių dokumentų bylų apie kitus išeivijos dailininkus. Paramą ji teikia ir našlaičiams, įvairiems leidiniams, globoja į JAV atvykstančius menininkus. M. B. Stankūnienė apdovanota DLK Gedimino ordinu.

   

  a

    STASYS ANKEVIČIUS

  Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  1997 m.

  Stasys Ankevičius gimė 1905 m. Stanaičių kaime, Vilkaviškio apskrityje. Buvo orkestrantas, grojęs pirmuoju smuiku, ateitininkas, saviveiklininkas. Dirbo pedagogu, daug padėjo jaunimui, ūkininkams. 1941 m. buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą. Į Lietuvą grįžo 1956 m. Dr. V. Kudirkos tėviškėje sutvarkė klėtelę ir atidarė muziejų. Tapo jo saugotoju. Stasys Ankevičius – tikras kultūros šviesuolis. Jį vertiname kaip kultūros unikumą, Vinco Kudirkos idėjų puoselėtoją, gyvenusį Tautiškos giesmės, Lietuvos himno idealais.

  Stasys Ankevičius mirė 2002 m. gegužės 11 d.

   

  a

    VYTAUTAS GUSTAITIS

  Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  1998 m.

  Kunigas kanauninkas Vytautas Gustaitis gimė 1954 m. Alytaus mieste. Nuo 1989 m. paskirtas Vilkaviškio klebonu ir dekanu. Jo dėka 1991–1998 m. atstatyta Katedra, pastatyta klebonija, suremontuoti parapijos namai. 1996 m. kan. V. Gustaičio iniciatyva įsteigta parapijos labdaringa valgykla, 1997 m. – Vilkaviškio dekanato šeimos centras. 1995 m. pirmą kartą Lietuvoje suorganizavo Vilkaviškio dekanato moksleivių giesmių konkursą. Jo iniciatyva vyko religinės poezijos ir prozos skaitovų konkursai. Kun. kan. V. Gustaičiui garbės piliečio vardas suteiktas įvertinus jo organizacinius bei visuomeninius nuopelnus religijos, kultūros ir socialinėje srityje.

   

  a

    EGON MUTTERSBACH

  Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  1998 m.

  Egonas Muttersbachas gimė 1923 m. Paramoniškių kaime, Vilkaviškio rajone. Nuo 1958 m. gyveno  Vokietijoje. Į savo gimtinę grįžo 1992 m. Tąkart jis atvežė didžiulį autofurgoną labdaros. Nuo to karto

  E. Muttersbachas su dovanomis į gimtinę grįždavo kasmet. Daug bendravo su Vilkaviškio ligonine, atvežė įvairių medikamentų, slaugos priemonių. Labdara buvo vežama ne tik ligoninei, bet ir „Caritui“, neįgaliesiems, atskiroms šeimoms.

  E. Muttersbach mirė 2003 m. gruodžio 24 d.

   

  a

    KAZYS KARUŽA

  Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  1998 m.

  Kazys Karuža gimė 1908 m. 1944 m. pasitraukė gyventi į JAV, tačiau nuolat grįždavo į gimtinę, rūpinosi kraštiečių atminimu, Šaulių organizacija, išleido kelias knygas. Vilkaviškio krašto muziejui atsiuntė daugybę muziejinių vertybių, rėmė Katedros, paminklų atstatymą, užsienyje studijuojančius lietuvius. 2002 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu K. Karuža apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, už muziejines istorines vertybes, nuolatinę paramą šauliams jam suteiktas Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas.

  K. Karuža mirė 2005 m. spalio 22 d.

   

  a

    BERNHARD HEYING

  Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  2002 m.

  Bernhard Heying gimė 1926 m. Heek-Ahle. Iki 1976 m. dirbo savivaldybėje. Po to, iki išėjimo į pensiją, dirbo Ahaus‘o miesto savivaldybės referantu.

  B. Heying žiniai priklausė švietimo, kultūros, socialinis skyriai ir jaunimo tarnyba. Be to, jis turėjo ir daugybę visuomeninių pareigų. B. Heying buvo Vokietijos ir Olandijos rytų kontaktų komiteto pirmininkas Ahauso mieste. Jo dėka Vilkaviškio rajoną pasiekė ne viena didžiulės labdaros siunta, taip pat plėtojami draugiški bendradarbiavimo ryšiai tarp Vokietijos, Olandijos ir Vilkaviškio rajono.

   

  a

    HINNE RIJPMA

  Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  2002 m.

  Hinne Rijpma gimė 1935 m. Sneek-Friesland/NL. Nuo 1975 iki 1982 m. buvo Haaksbergen‘o bendrijos tarybos narys. Nuo 1991 m. – Šiaurės Europos komiteto narys. Užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Vengrija, JAV, Ahaus‘u. Jo dėka Vilkaviškio rajoną pasiekė ne viena didžiulės labdaros siunta, taip pat plėtojami draugiški bendradarbiavimo ryšiai tarp Vokietijos, Olandijos ir Vilkaviškio rajono.

   

  a

    HEINRICH HOLLEKAMP

  Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  2002 m.

  Heinrich Hollekamp gimė 1958 m. Ahaus‘e. Nuo 1975 m. visuomeniniais pagrindais pradėjo dirbti Vokietijos Raudonajame kryžiuje. Nuo 1996 m. išrinktas Ahaus‘o Raudonojo Kryžiaus vadovu. 1997 m. buvo užmegzti kontaktai ir su Vilkaviškio rajonu. Nuo 1998 m. kasmet organizuoja ir teikia rajonui humanitarinę pagalbą. Jo dėka atvežta ne viena didžiulės labdaros siunta, taip pat plėtojami draugiški bendradarbiavimo ryšiai tarp Vokietijos, Olandijos ir Vilkaviškio rajono.

   

  a

    GERHARD JOSEF CARL

  Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  2003 m.

   Gerhard Josef Carl gimė 1956 m. Vokietijoje. Universitete studijavo ekonomiką, teisę. Gilino žinias JAV, Norvegijoje, Didžiojoje Britanijoje, Havajuose. 1990 m. pradėjo labdaringą veiklą. 2001 m. organizavo labdarą Vilkaviškio rajono daugiavaikėms šeimoms, kurių gyvenimo sąlygos yra sunkios. Labdaros lėšomis G. J. Carl yra nupirkęs keletą gyvenamųjų namų Vilkaviškio rajono daugiavaikėms šeimoms.

   

  a

  KAZYS BRADŪNAS

  Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  2007 m.

  Kazys Bradūnas gimė 1917 m. Kiršų kaime, Vilkaviškio rajone. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. – į JAV. Išeivijoje redagavo periodinius leidinius, išleido knygų, parašė daugybę straipsnių literatūros, meno, kultūros klausimais, recenzijų. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, K. Bradūnas sugrįžo į tėvynę. Poeto kūryboje reikšminga vieta skirta Vilkaviškio kraštui. Už savo kūrybinę veiklą jis apdovanotas Gedimino IV laipsnio ordinu. Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas už literatūrinę veiklą ir nuopelnus Lietuvos bei Vilkaviškio krašto kultūrai.

  K. Bradūnas mirė 2009 m. vasario 9 d.

   

  a

  ALGIRDAS BUTKEVIČIUS     

  Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  2008 m.

  Algirdas Butkevičius gimė 1958 m. Paežerių kaime, Radviliškio rajone. Buvo  Vilkaviškio rajono savivaldybės valdybos, tarybos nariu. Nuo 1996 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys. Nuolat palaiko ryšį ir bendradarbiauja su nevalstybinėmis neįgaliųjų organizacijomis, socialiai remtinais žmonėmis, kaimo bendruomenėmis, švietimo įstaigomis, teikia jiems visokeriopą paramą, padeda atnaujinti materialinę bazę, gerinti saugios ir sveikos aplinkos kūrimą, rūpinasi jaunimo užimtumu, remia naujausių informacinių technologijų diegimą, skatina gabaus jaunimo ugdymą, rūpinasi kultūros centrų, Krašto muziejaus modernizavimo darbais ir kt.

   

  a

  ALFONSAS HOPINGAS

  Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  2009 m.

  Alfonsas Hopingas, gyvenantis Astrupe, Oldenburgo krašte, Vokietijoje, pirmą kartą į Alvito kaimą Vilkaviškio rajone atvyko 1996 metais. Tuo metu Alvito parapija buvo atgavusi senosios klebonijos pastatą, kuriame buvo sumanyta įkurti vaikų namus, ypatingą dėmesį skiriant vaikų dvasingumui. Ši mintis patiko atvykusiems svečiams, tad 1997 metais buvo pasirašyta partnerystės sutartis su Vokietijos „Caritu“ ir Alfonso Hopingo įkurtu specialiu fondu. Kiekvienais metais Alfonsas Hopingas su delegacija lankosi Alvite, atveža rūbų, kitos paramos. Alfonsui Hopingui Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas už svarų įnašą ir labdaringą veiklą, padedant rajono žmonėms.

   

  a

  ANTANAS ZIEGORAITIS

  Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  2010 m.

  Antanas Ziegoraitis gimė 1948 m. Nuo 1967 m. buvo Kybartų kultūros centro pučiamųjų orkestro „Kybartai“ meno vadovas. Nuo 1994 m. – Kybartų K. Donelaičio gimnazijos muzikos mokytojas-ekspertas. 1991–2009 m. – moksleivių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių vyr. dirigentas. Jo rūpesčiu Virbalio ir Vištyčio mokyklose atkurti pučiamųjų orkestrai. Jis nuolat rengė edukacines ar koncertines programas su profesionaliais atlikėjais. A. Ziegoraitis apdovanotas LDK Gedimino ordino medaliu. Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas už kultūrinę veiklą, puoselėjant pučiamųjų žanro tradicijas.

  A. Ziegoraitis mirė 2014 m. spalio 24 d.

   

  a

  JONAS MAČYS

  Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  2013 m. (po mirties)

  Jonas Mačys gimė 1938 m. Igliškėlių kaime, Marijampolės rajone. 1978–1990 metais

  J. Mačys ėjo vyresnio mokslinio bendradarbio pareigas Rumokų bandymų stotyje. 1980 metais jam buvo suteiktas agrarinių mokslų daktaro vardas. 1988 metais jis įsijungė į Sąjūdžio veiklą, buvo išrinktas Vilkaviškio rajono Sąjūdžio pirmininku. 1990–1992 metais buvo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas. 1995–2003 metais išrinktas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariu, 1995–1997 ir 1997–2000 metais – Vilkaviškio rajono savivaldybės meru. J. Mačys savo veiklą grindė aukštais moraliniais principais. 2000 metais jis buvo apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

  J. Mačys mirė 2012 m. spalio 10 d.

   

  a

  JUOZAS IEŠMANTAVIČIUS

  Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas
  suteiktas  2014 m. (po mirties)

  Juozas Iešmantavičius gimė 1941 m. Kaune. Ilgus metus vadovavo įmonei „Kybartų gelžbetonis“. J. Iešmantavičius buvo aktyvus Lietuvos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės politinis ir visuomenės veikėjas, savivaldos veikloje dalyvavo nuo 1965 metų. Jis daug kartų įvertintas už svarų indėlį ir nuopelnus dirbant bei tarnaujant Kybartų miesto ir viso rajono gyventojams: 2011 m. tapo Profesijos Riteriu. Šį titulą už ilgametį darbą, ištikimybę savo profesijai, aktyvią visuomenę veiklą jam suteikė Lietuvos pramoninkų konfederacija. Daugybę apdovanojimų ir padėkų įteikta už nuoširdžią pagalbą ir paramą, už nuoseklų darbą ir pasiektus rezultatus, už paramą sportui ir jaunimo veiklai.

  J. Iešmantavičius mirė 2013 m. rugsėjo 26 d.

   

   

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb