Meniu
Dėl geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimo Trilaukio kaimo pajininkų vandenvietės gręžinyje

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilkaviškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT Vilkaviškio VMVT) informavo, kad 2018 m. gruodžio 13 d. vartojimo vietoje iš J. Birštono gyvenamojo namo vandens čiaupo buvo atrinktas vandens mėginys arseno kiekiui geriamajame vandenyje nustatyti, kuris tiekiamas iš Trilaukio kaimo pajininkų vandenvietės gręžinio (Trilaukio k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r. sav.). Atlikus tyrimus Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute nustatyta, kad arseno kiekis yra 13,8 µg/l ± 1,7 µg/l ir neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus (ribinė arseno vertė – ne daugiau kaip 10 µg/l).

Dėl vandenvietėje nustatyto arseno kiekio padidėjimo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilkaviškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos priimtas sprendimas dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo. Nuspręsta sustabdyti geriamojo vandens tiekimą nuo 2018-12-18 16:20 val. Vandenį iš gręžinio išimtinai leidžiama naudoti tik buitinėms reikmėms.

Gyventojai, vartojantys minėtų vandenviečių geriamąjį vandenį informuoti apie galimą pavojų sveikatai.

Trilaukio kaimo pajininkų vandenvietės atstovas privalo taikyti priemones vandens saugai atkurti arba užtikrinti alternatyvų vandens tiekimą.

Norint įvertinti šulinio ar gręžinio vandens kokybę, gyventojams rekomenduojama atlikti mikrobiologinius bei cheminius vandens tyrimus.

 

 

Savivaldybės informacija