Meniu
Dėl galimos lengvatos suteikimo klausimą svarstys Taryba

Šiuo metu gyventojams jau yra pateiktos žemės mokesčio deklaracijos, tačiau daugelį rajono gyventojų nemaloniai nustebino jose pamatyti skaičiai – kai kuriems gyventojams žemės mokestis šiais metais padidėjo daugiau nei 2 kartus. Savivaldybėje buvo sušauktas susitikimas, kuriame buvo siekiama išsiaiškinti, kodėl taip atsitiko ir kas padarė įtaką tokiam žymiam mokesčio padidėjimui.

Susitikime dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovai: Meras Algirdas Neiberka, jo pavaduotojas Kazys Kiaulakis, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto pirmininkas Arvydas Šlivinskas ir komiteto pirmininko pavaduotojas Valdas Kamaitis, VĮ „Registrų centras“ Marijampolės filialo direktoriaus pavaduotojas Žydrūnas Čekauskas ir šio filialo Turto vertinimo skyriaus vedėja Alma Cikockienė, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilkaviškio poskyrio vedėja Auksė Skaburskienė, Savivaldybės Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė ir Finansų ir biudžeto skyriaus specialistės.

Lyginant su praėjusiais metais daugumoje Lietuvos savivaldybių šiais metais padidėjo žemės mokestis. Taip nutiko todėl, kad 2018 m. žemės mokestis buvo skaičiuojamas pagal naujas nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusias masinio vertinimo būdu nustatytas vidutines rinkos vertes. Nuo 2018 m. žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, naudojamos mokestinėms žemės vertėms apskaičiuoti, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017-12-15 įsakymu Nr. 1P-692-(1.3 E.) "Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo", kurios galios 5 metus (2018-2022 metais). Registrų centro specialistai pridūrė, kad mokestinė žemės vertė apskaičiuojama pagal sudaromus pirkimo-pardavimo sandorius. Tai reiškia, kad kuo brangiau mūsų rajone parduodama ar perkama žemė, tuo daugiau auga jos mokestinė vertė. A. Cikockienė akcentavo, kad pagal statistinius duomenis, mūsų rajone žemės ūkio paskirties žemė yra pabrangusi daugiausiai 2,57 karto. Pasak jos, Vilkaviškio rajone vieno hektaro vertės nėra labai didelės ir vidutiniškai siekia apie 2000 eurų.

Be to, padidėjusiam žemės mokesčiui įtakos turėjo ir tai, kad nuo 2018 m. nebetaikoma pereinamojo laikotarpio (2013–2017 metų) nuostata, jog mokesčio suma už žemės ūkio paskirties žemę (išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas ir mėgėjų sodo bei sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemę) visais atvejais neviršija 0,29 euro už vieną arą.

Žemės mokesčio suma priklauso ir nuo kiekvienos savivaldybės tarybos individualiai nustatytų žemės mokesčio tarifų. Mūsų rajono gyventojams žemės mokesčio tarifai 2018 metams buvo nustatyti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. B-TS-782. Jame nustatyti 2018 metų žemės mokesčio tarifai (procentais nuo žemės mokestinės vertės) pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį bei naudojimosi būdą. Savivaldybės Finansų ir biudžeto skyriaus specialistės patikino, kad tuo laiku, kai buvo rengiamas minėtas dokumentas, skyrius neturėjo ir negalėjo turėti duomenų, kiek po masinio vertinimo rajono gyventojams padidės mokestinės žemės sklypų vertės, todėl tarifų nustatymui tai įtakos neturėjo.

Atsižvelgdamas į padidėjusias žemės sklypų vidutines rinkos vertes, į ženkliai padidėjusį žemės mokestį, Savivaldybės meras A. Neiberka inicijavo paruošti sprendimo projektą dėl lengvatų gyventojams suteikimo. Žemės mokesčio lengvatų suteikimo klausimas bus svarstomas artimiausiame – lapkričio mėnesio tarybos posėdyje.

Susitikime dalyvavusi Valstybinės mokesčių inspekcijos Vilkaviškio poskyrio vedėja A. Skaburskienė pabrėžė, kad nepaisant susidariusios situacijos, apskaičiuotas ir jau pateiktas žemės mokesčio deklaracijas žemės savininkai vis tiek turi sumokėti iki lapkričio 15 dienos. To nepadarius, už kiekvieną pradelstą dieną bus skaičiuojami 0, 03 proc. delspinigiai.

Jeigu lapkričio mėnesio posėdyje Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba patvirtins sprendimą dėl lengvatų suteikimo, Valstybinė mokesčių inspekcija gyventojams grąžins permokas arba padarys užskaitą kitiems metams.

Primenama, kad žemės mokestis yra mokamas už gyventojams ir įmonėms nuosavybės teise priklausančią privačią žemę, išskyrus už miško žemę ir žemės ūkio paskirties žemę, kurioje įveistas miškas. Nauji žemės savininkai mokestį moka, jei žemę įsigijo pirmąjį pusmetį, o jei antrąjį pusmetį – tuomet žemės mokestis turės būti mokamas nuo kitų metų.

Žemės mokestį Vilkaviškio rajono savivaldybėje mokės kiek daugiau nei 17, 2 tūkst. gyventojų ir 164 juridiniai asmenys.

 

 

 

Ieva Šlivinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė