Meniu
Dėl dalinės kompensacijos mokėjimo pagal priemonę KPP pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

Primename, kad nuo 2019 metų paramos gavėjai, pateikę paraiškas iki 2018-12-31 dėl draudimo įmokų kompensavimo, gali pasinaudoti daline kompensacija, kuri bus mokama vadovaujantis 2016 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių  patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės): https://e-seimas.lrs.lt/

 

Norint pasinaudoti daline kompensacija, paramos gavėjai iki einamųjų metų balandžio 1 d. Žemės ūkio skyriui turi pateikti:

1. draudimo sutartį bei visus jos pakeitimus;

2. visų draudimo sutartyje nurodytų draudimo įmokų sumokėjimo patvirtinimo dokumentų kopijas.