Meniu
Darbo užmokestis

 

   


Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos politikų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis       

                                                                                           

 

PAREIGYBĖS PAVADINIMAS Etatų skaičius, vnt. 2016 m. Etatų skaičius, vnt. 2017 m. 4 ketv., Eur
Eur.
Vilkaviškio rajono savivaldybės mero institucija
Meras 1 2720,00 1 2701,00
Mero pavaduotojas 1 1965,00 1 2016,00
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Karjeros valstybės tarnautojai
Direktorius 1 1595,00 1 1917,00
Direktoriaus pavaduotojas 1 1527,00 1 1532,00
Skyriaus vedėjas 14 1149,00 14 1434,00
Skyriaus vedėjas - vyriausiasis architektas 1 1061,00 1 0,00
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1 763,00 1 720,00
Seniūnas 12 1090,00 12 1219,00
Seniūno pavaduotojas 12 722,00 12 721,00
Vyriausiasis specialistas 63 852,00 60 934,00
Vyriausiasis specialistas (nesantis struktūriniame padalinyje)  2 886,00 2 1104,00
Vyriausiasis kalbos specialistas 1 642,00 1 618,00
Vyresnysis specialistas 19,0 658,00 20 772,00
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 4,0 553,00 7,0 626,00
Vyresnysis specialistas 14,00 476,00 9,00 546,00
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius 0,5 518,00 1,0 639,00
Darbininkas 28 387,00 28,0 403,00
Elektrikas 4,00 463,00 3,25 507,00
Energetikas 1 495,00 1 496,00
Kapinių prižiūrėtojas 13,25 330,00 13,25 386,00
Sargas 4 474,00 4 492,00
Sekretorius 3 386,00 3 426,00
Socialinių išmokų specialistas 5,5 483,00 5,5 586,00
Socialinio darbo organizatorius 13,5 501,00 13,5 540,00
Ūkvedys 1 675,00 1 690,00
Vairuotojas 7 527,00 6 590,00
Valytoja 10,25 366,00 10,25 386,00

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-23 11:42:50