Meniu
Dalyvavo Seime vykusioje tarptautinėje energetikos konferencijoje

Gruodžio 4 dieną Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazys Kiaulakis buvo išvykęs į Vilnių, kur dalyvavo Seime vykusioje tarptautinėje energetikos konferencijoje „Energijos vartojimo efektyvumas ir inovacijos šilumos ūkyje. Lietuvos ir europos patirtis“.

Konferencijoje dalyvavo ir UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktorius Edgaras Balšaitis.

Renginį organizavo Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisija, Danijos Karalystės ambasada Lietuvoje, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija.

Konferencijos tikslas buvo aptarti energijos vartojimo efektyvumo Lietuvos šilumos ūkyje klausimus ir suvartojamos šilumos sumažinimo būdus, taip pat susipažinti su Europos šalių inovacijomis šilumos ūkyje.

Kaip teigia Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, dalinė senų Lietuvos daugiabučių renovacija – vidinių inžinerinių sistemų sutvarkymas bei šildymo sistemos subalansavimas nešiltinant sienų – turėtų būti skatinama valstybiniu mastu. Tai leistų gyventojams pradėti taupyti šilumą anksčiau, nelaukiant ilgo kompleksinės daugiabučių renovacijos proceso pabaigos. Tokia idėja skambėjo ir Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Energijos vartojimo efektyvumas ir inovacijos šilumos ūkyje. Lietuvos ir Europos patirtis“.

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojai, šilumos tiekimo įmonių atstovai, mokslininkai, energetikos konsultantai, namų ūkio priežiūros bendrijų savininkai.

Lietuvos Respublikos energetikos ministrui Žygimantui Vaičiūnui, Danijos Karalystės ambasadoriui Lietuvoje Dan E. Frederiksen ir Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje vadovei Helen Nilsson atidarius konferenciją, buvo pristatomi pranešimai, kurie suskirstyti į  3 sesijas.  

Pirmojoje konferencijos sesijoje pristatyta esama padėtis ir perspektyvos Lietuvoje. Seimo Energetikos komisijos pirmininko Virgilijaus Poderio teigimu, namo kompleksinė renovacija reikalauja daug lėšų ir laiko. Šiuo metu Lietuvoje renovuota apie 1,8 tūkst. senų daugiabučių, eilėje laukia dar apie 14 tūkst. namų. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuomonę apie šilumos sąskaitų mažinimo perspektyvas išsakė šios Komisijos pirmininkė Inga Žilienė. Apie valstybės investicijos į energinio efektyvumo didinimą kalbėjo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Europos Sąjungos investicijų departamento direktorius Ramūnas Dilba ir UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ generalinis direktorius Gvidas Dargužas. Su kokiais iššūkiais šiandien susiduria renovacija dalijosi VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros direktorius Valius Serbenta. „Mažosios“ renovacijos (pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų) esmę ir naudą pristatė Lietuvos Respublikos energetikos viceministras Vidmantas Macevičius.

Antrojoje sesijoje daugiau kalbėta apie efektyvumo priemonių praktinį įgyvendinimą. Euroheat&Power – tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos ir elektros energijos gamybos asociacijos viceprezidentas ir Danijos šilumos tiekėjų asociacijos tarptautinių reikalų vadovas pristatė Energijos taupymo schemą pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą ir kaip ji diegiama Danijos centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje. Apie energijos taupymo efektyvumą centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje kalbėjo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas.

Trečioji sesija buvo skirta aptarti inovacijas Europos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje. Renginio metu užsienio ekspertai pristatė inovacijas, sėkmingai įdiegtas Skandinavijos šilumos ūkyje. Siekdami sumažinti iškastinio kuro naudojimą centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuose, Danijos ir Švedijos ekspertai naudoja ne tik plačiai Lietuvoje vartojamą biokurą, bet ir saulės bei geoterminę energiją.


Parengė Ieva Rinkevičiūtė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė