Meniu
Dalyvavo pasienio savivaldybių vadovų susitikime

Šiandien Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka ir Administracijos direktorius Vitas Gavėnas yra išvykę į Lazdijus, kur Lazdijų rajono savivaldybėje vyksta pasienio savivaldybių vadovų susitikimas.

Susitikimas organizuojamas siekiant stiprinti pasienio regiono funkcinę zoną, vystyti jos infrastruktūrą, gerinti gyvenamąją aplinką ir plėsti Lietuvos bei Lenkijos pasienio savivaldybių ir jų žmonių bendradarbiavimą. Susitikimo metu buvo siūloma Lazdijų-Lenkijos pasienyje esančioms savivaldybėms įsteigti  Pasienio regiono funkcinę zoną, kas sudarytų patrauklesnes ir geresnes gyvenimo sąlygas šio regiono gyventojams bei verslui.

Apskrito stalo susitikime dalyvavo Lazdijų rajono, Kalvarijos, Vilkaviškio rajono savivaldybių,  Lenkijos Punsko, Seinų, Gibų valsčių vadovai ir atstovai, Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič. Susitikimo metu buvo aptarti Pasienio regiono funkcinėse zonose esančių savivaldybių ir valsčių bendradarbiavimo galimybės, bendrų projektų rengimas ir įgyvendinimas bei naujos finansinės perspektyvos.


Savivaldybės informacija

Lazdijų rajono savivaldybės nuotraukos