Meniu
Projektai

TARPTAUTINIAI 

„Zipio draugai“. 

PROJEKTO DALYVIAI

Gražiškių gimnazija; Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras; Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras; Sūdavos pagrindinė mokykla; Virbalio pagrindinė mokykla; Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“.

„Erasmus+“ projektai.  

PROJEKTO DALYVIAI

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija; Gražiškių gimnazija; Vilkaviškio pradinė mokykla; Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras; Kybartų Saulės” progimnazija, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras.

eTwinnig projektai.  

PROJEKTO DALYVIAI

Gražiškių gimnazija; Paežerių pagrindinė mokykla; Sūdavos pagrindinė mokykla; Bartninkų J. Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras; Kybartų „Saulės“ progimnazija; Vilkaviškio pradinė mokykla; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“.

Programa „Obuolio draugai“ ir tęstinis projektas „Įveikime kartu“.  

PROJEKTO DALYVIAI

Gražiškių gimnazija; Bartninkų J. Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras; Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras.

LionsQuest „Paauglystės kryžkelės“.  

PROJEKTO DALYVIAI

Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras; Virbalio pagrindinė mokykla; Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla; Sūdavos pagrindinė mokykla.

„Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2015“.  

 PROJEKTO DALYVIAI

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija; Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras.

Jaunimo nevyriausybinės organizacijos projektas „People to People“, student chapter (Vilkaviškis, Lithuania).  

PROJEKTO DALYVIAI

 Gražiškių gimnazija.

 Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektas ,,Siena ne riba“. 

PROJEKTO DALYVIAI

 Gražiškių gimnazija.

Europos diena „City Saul“ (10th International Meeting of European Clubs. 22nd European Meetings).

PROJEKTO DALYVIAI

 Pilviškių „Santakos“ gimnazija.

Patyčių ir smurto prevencijos Olweus. 

PROJEKTO DALYVIAI

 Sūdavos pagrindinė mokykla.

„Vienas iš penkių“.  

PROJEKTO DALYVIAI

 Kybartų „Rasos“ specialioji mokykla.

Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa „Žalioji vėliava“.

PROJEKTO DALYVIAI

Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis.

FEE Gamtosauginių mokyklų ir Wrigley bendrovės fondo projektas „Mažiau šiukšlių“. „Tolerancijos mozaika“.

PROJEKTO DALYVIAI

Pajevonio pagrindinė mokykla; Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis.

 

RESPUBLIKINIAI
 

Aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“.  

PROJEKTO DALYVIAI 

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija; Paežerių pagrindinė mokykla; Pajevonio pagrindinė mokykla; Sūdavos pagrindinė mokykla; Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras; Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras; Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“; Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“; Vilkaviškio vaikų lopšelis- darželis „Pasaka“.

Akcija „Darom Lietuvai“.  

PROJEKTO DALYVIAI

Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“; Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“.

Programos „Sniego gniūžtė“ projektas.

PROJEKTO DALYVIAI

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija; Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.

PROJEKTO DALYVIAI

Pajevonio pagrindinė mokykla; Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras; Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“; Vilkaviškio vaikų lopšelis- darželis „Pasaka“.

Sveikatiada. 

PROJEKTO DALYVIAI

Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras; Kybartų „Rasos“ specialioji mokykla; Paežerių pagrindinė mokykla; Vilkaviškio pradinė mokykla; Kybartų „Saulės“ progimnazija; Sūdavos pagrindinė mokykla; Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla.

 „Savaitė be patyčių“.

PROJEKTO DALYVIAI

Pajevonio pagrindinė mokykla; Sūdavos pagrindinė mokykla; Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“.

„Kalbų Kengūra“.  

PROJEKTO DALYVIAI

 Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija; Kybartų „Saulės“ progimnazija.

VKIF projektas „Tavo Žvilgsnis“, Verslo socialinės atsakomybės projektas „VMG mokykla“, „Tyrėjų naktis 2015“, „ESF akademija“, „Lietuvos Junior Achievement“.

PROJEKTO DALYVIAI

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija.

„Europos judėjimo savaitė“.

PROJEKTO DALYVIAI

Paežerių pagrindinė mokykla; Vilkaviškio pradinė mokykla; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“.

„Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose“.

PROJEKTO DALYVIAI

Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras; Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAI

„Mano kraštas pats gražiausias“.

PROJEKTO DALYVIAI

Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras; Sūdavos pagrindinė mokykla; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“; Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“.

„Trioletas ąžuolui“.

PROJEKTO DALYVIAI

Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“.

Edukacinis projektas „Apjuoskim Lietuvėlę“.

PROJEKTO DALYVIAI

Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“; Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“.

 

PROJEKTO DALYVIAI

 

MOKYKLŲ

 

 PROJEKTO DALYVIAI