Meniu
Dalyvauja savivaldybių švietimo konferencijoje

Šiandien rugpjūčio 27 dieną, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė ir Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė Inga Ševerenkienė dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamoje savivaldybių švietimo konferencijoje „Socialinis teisingumas švietime – bendros pastangos dėl kiekvieno vaiko sėkmės!“.

Joje pakviesti dalyvauti savivaldybių politikai, savivaldybių švietimo padalinių vadovai, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo ekonomikos ekspertai, mokiniai, jų tėvai, mokytojai, profesinių sąjungų, kitų organizacijų, socialinių partnerių atstovai, mokslininkai edukologai.

Konferencijos tikslas – apžvelgti švietimo būklę šalyje ir regionuose, apsibrėžti esmines veiklos kryptis siekiant kiekvieno vaiko mokymosi sėkmės. Taip pat aptarti projekto „Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas“ rezultatus.

Renginys vyksta Kėdainių arenoje.