Meniu
BUS KEIČIAMI ADRESAI

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija gavo Valstybės įmonės Registrų centro Adresų registro departamento 2017 m. gruodžio 4 d. raštą Nr. (1.1.30.)s-10285 „Dėl adresų neatitikimo teisės aktų reikalavimams“. VĮ Registrų centras nustatė, kad adresai Vilkaviškis, Lauko g. 42, Vilkaviškis, Lauko g. 44, Vilkaviškis, Lauko g. 48 pažeidžia eilės numerių didėjimo tvarką gatvėje, t. y. neatitinka Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 7 punkto reikalavimų.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos aprašo 38 punkto reikalavimais, informuojame, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu minėti adresai bus keičiami taip:

  • iš Lauko g. 42 į Lauko g. 26A;
  • iš Lauko g. 44 į Lauko g. 28B;
  • iš Lauko g. 48 į Lauko g. 30A.

Sprendimas priimamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų po informacijos apie numatomus pakeisti adresus paskelbimo gyventojams.

 

Pridedama. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas, jo priedas ir grafinė dalis.

 

Informaciją parengė:

Agnė Kieliūtė

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 342) 60 202

El. p. agne.kieliute@vilkaviskis.lt