Meniu
Aptarė Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus ateities perspektyvas

Įvyko tęstinis susitikimas, kurio metu kalbėta ir diskutuota apie Marijampolės profesinio rengimo centro (toliau – MPRC) Vilkaviškio skyriaus veiklą, jo konkurencingumą kitų MPRC padalinių atžvilgiu ir ateities perspektyvas.

Tarpinstitucinėje diskusijoje dėl bendrų darbų dalyvavo Vilkaviškio savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, jo pavaduotoja Daiva Riklienė, Mero pavaduotojas Bernardas Marčiukonis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Smirnovas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys Valdas Kamaitis, MPRC direktorius Gražvydas Juodišius, MPRC Vilkaviškio skyriaus vedėjas Gražvydas Šliauteris, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė, Užimtumo tarnybos Vilkaviškio poskyrio vadovė Reda Besasparienė  ir kt.

Susitikime MPRC direktorius Gražvydas Juodišius pristatė dabartinę Vilkaviškio skyriaus ekonominę, techninės bazės, žmogiškųjų išteklių apžvalgą ir aptarė galimus sprendimus, kaip padaryti Vilkaviškio skyrių patrauklesnį ir efektyvesnį. Direktoriaus manymu, reikėtų atsisakyti nebenaudojamų, perteklinių pastatų, juos perduodant turto bankui, daugiau dėmesio skirti pagrindinio mokyklos pastato atnaujinimui ir modernizavimui, siūloma praktinį mokymą perkelti į Marijampolę ar Kudirkos Naumiestį, kur būtų naudojama kokybiškesnė įranga ir modernesnė technika.

Pasak MPRC direktoriaus G. Juodišiaus, Vilkaviškio skyrius yra vienareikšmiškai svarbus jaunimo emigracijos ir nedarbo problemoms mažinti, o įvykdžius pertvarkymus, šis skyrius ir toliau galėtų patrauklia kaina ir kokybiškai rengti kvalifikuotus darbininkus, reikalingus regiono darbo rinkai.

Daug kalbėta apie namų darbus, kuriuos privalo atlikti ir pati skyriaus bendruomenė, nes gauti pirminiai šių mokslo metų stojimų į Vilkaviškio skyrių skaičiai išties nėra džiuginantys. Visi susirinkusieji vienareikšmiškai sutiko, kad MPRC Vilkaviškio skyrius yra reikalingas, tačiau tik didžiulis pačios mokyklos bendruomenės įdirbis bei tinkama savęs reprezentacija gali padėti pritraukti daugiau mokinių, parodyti jiems šio skyriaus privalumus, iškomunikuoti perspektyvas ir naujas galimybes.  

Susitarta ir toliau aktyviai bendradarbiauti ir dalyvauti MPRC Vilkaviškio skyriaus pokyčių procese.