Meniu
Aktuali informacija verslininkams: Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimus „Regio potencialas LT“ ir „Eco-inovacijos LT+“ Nr. 3.

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPR) paskelbė kvietimą „Regio potencialas LT“ .

Penkioms apskritims (Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos) numatoma skirti iki 14 241 160 Eur, paskirstant apskritims lygiomis dalimis, kiekvienai po 2 848 232 Eur.

Tinkamas pareiškėjas: naujai įsikūrusios arba jau veikiančios, labai mažos, mažos ir vidutinės (MVĮ) gamybos sektoriaus įmonės (išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų bei rajonų įmones).

Finansuojamos veiklos: Moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą.

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 200 000-500 000 Eur, 35-65 proc. tinkamų išlaidų.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2019 m. vasario 25 d.

Daugiau informacijos:

http://lvpa.lt/lt/paraiskos/regio-potencialas-lt-nr.-1-844

 

Be to, gruodžio mėnesio pradžioje LVPA paskelbė dar vieną naują kvietimą: „Eco-inovacijos LT+“ Nr. 3.

Finansuojamos veiklos: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas.

Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 1 500 000 Eur.

Intensyvumas: 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža įmonė ir maža įmonė. 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2019 m. balandžio 10 d.

Daugiau informacijos:

http://lvpa.lt/lt/paraiskos/eco-inovacijos-lt-852