VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2017.04.30, sekmadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Naujienos
 • Klausimai / atsakymai
 • Kontaktai
 •   
 • Rajonas
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Žemėlapis
 • Gyventojams
 • Priėmimas asmeniniais klausimais
  Konkursai į valstybės tarnybą
  Apie nemokamą teisinę pagalbą
  Savivaldybės būsto klausimai
  Socialinis draudimas
  Tvarkos, taisyklės
  Renginiai
  Asbesto šalinimo programa
  Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), bešeimininkiais
  Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašai
  Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
 • Verslininkams
 • Atmintinės licencijų įsigijimui
  Viešieji pirkimai
  Viešieji aukcionai
  Įvairi informacija verslo klausimais
  Verslo informacijos centras
  Socialinis draudimas
  Asbesto šalinimo programa
  Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), bešeimininkiais
  Licencijų išdavimas
  Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
 • Turistams
 • Turizmo informacijos centras
  Turistiniai maršrutai
  Jono Basanavičiaus gimtinė
    
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktų paieškai
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
  Viešosios ir biudžetinės įstaigos
  Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės
  Darbo grupės ir komisijos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai
  Norminiai teises aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadų teikimas
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisės aktų paieška (Infolex)
  Tarybos posėdžių protokolai
 • Veikla
 • Nuostatai
  Administracijos nuostatai
  Struktūrinių padalinių nuostatai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Administracijos veiklos reglamentas
  Planavimo dokumentai
  Strateginiai veiklos planai
  Veiklos ataskaitos
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Veiklos sritys
  Aplinkos apsauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga
  Investiciniai projektai
  Jaunimas
  Korupcijos prevencija
  Kultūra
  Kultūros paveldo objektų stebėsena
  Kūno kultūra ir sportas
  Socialinė apsauga
  Sveikatos priežiūra
  Švietimas
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Teisinė pagalba
  Teritorijų planavimas
  Vaiko teisių apsauga
  Valstybinė kalba
  Verslo klausimai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės turto privatizavimas
  Tarnybinis transportas
  Karjera
  Skelbiami konkursai
  Laisvos darbo vietos
  Priėmimas į darbą
  Adresų suteikimas, keitimas ir panaikinimas
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Atmintinės
  Prašymai
  Elektroninės paslaugos
  Civilinė metrikacija
  E-demokratija
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • Klausimai ir atsakymai
 • Naujienos
 • Sporto renginiai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų taryba
 • Vilkaviškio rajono šeimų taryba
 • Vietos bendruomenių tarybos
 • Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija
 • 2016 – Vietos bendruomenių metai
 • Investicinė aplinka
 • Vilkaviškio miesto VVG
 • Vilkaviškio krašto VVG
 • 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų projektai
 • LR Seimo narys Kęstutis Smirnovas
 • Triukšmo valdymas
 • Katalogo ir tipo pasirinkimas
       Dokumentų paieška
  Dokumentų sąrašas
  Pavadinimas Numeris Priimtas Siųsta
   DĖL TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ 2017 METŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO VILKAVIŠKIO RAJONE B-ĮV-447 2017-03-30   50  Atsisiųsti
   DĖL ĮPAREIGOJIMO DALYVAUTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO PROGRAMOSE (KURSUOSE) VYKDYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO B-ĮV-354 2017-03-09   60  Atsisiųsti
   DĖL TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ TVIRTINIMO B-ĮV-326 2017-03-03   57  Atsisiųsti
   DĖL LEIDŽIAMO STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR PABAIGOS LAIKO NUSTATYMO IR STATYBOS DARBŲ TRIUKŠMO KONTROLIERIAUS SKYRIMO B-ĮV-303 2017-02-28   63  Atsisiųsti
   DĖL SUNKIASVORIO KROVININIO TRANSPORTO EISMO RIBOJIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE B-ĮV-290 2017-02-23   67  Atsisiųsti
    DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2017 BIUDŽETINIAIS METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO B-ĮV-272 2017-02-22   59  Atsisiųsti
   DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO B-ĮV-199 2017-02-03   290  Atsisiųsti
   DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO B-ĮV-180 2017-01-31   66  Atsisiųsti
   DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIO PAŽYMĖJIMO FORMOS PATVIRTINIMO B-ĮV-179 2017-01-31   88  Atsisiųsti
   DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMO, PROTOKOLŲ SURAŠYMO IR BYLŲ NAGRINĖJIMO B-ĮV-144 2017-01-24   93  Atsisiųsti
   DĖL TARPINSTITUCINĖS KOMANDOS SUDĖTIES PAKEITIMO B-ĮV-130 2017-01-23   46  Atsisiųsti
   DĖL KOMISIJOS SUDARYMO B-ĮV-106 2017-01-18   109  Atsisiųsti
   DĖL ASMENS, ATSAKINGO UŽ PIRKIMŲ PLANAVIMĄ, SKYRIMO B-ĮV-21 2017-01-10   85  Atsisiųsti
   DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ PLANO PATVIRTINIMO B-ĮV-1501 2016-12-30   99  Atsisiųsti
   DĖL 2017 METŲ NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO B-ĮV-1424 2016-12-19   105  Atsisiųsti
   DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ, KURIOSE NUMATOMA ATLIKTI CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIUS (PLANINIUS) PATIKRINIMUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO B-ĮV-1338 2016-12-01   84  Atsisiųsti
   DĖL ADMINISTRATORIAUS VILKAVIŠKIO MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTAMS ADMINISTRUOTI SKYRIMO IR SĄRAŠO TVIRTINIMO B-ĮV-1320 2016-11-29   103  Atsisiųsti
   DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ IŠDĖSTYMO VIETŲ SĄRAŠO IR SCHEMŲ TVIRTINIM B-ĮV-1257 2016-11-14   86  Atsisiųsti
   DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO B-ĮV-1226 2016-10-25   90  Atsisiųsti
   DĖL LEIDIMO PRADĖTI RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ B-ĮV-1172 2016-10-25   114  Atsisiųsti
   DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO B-ĮV-1166 2016-10-21   134  Atsisiųsti
   DĖL VIEŠOJO PIRKIMO ORGANIZATORIAUS SKYRIMO B-ĮV-1165 2016-10-21   125  Atsisiųsti
   DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO B-ĮV-1163 2016-10-21   112  Atsisiųsti
   DĖL 2016 M. LIEPOS 27 D. ĮSAKYMO NR. B-ĮV-849 „DĖL LAISVĖJE GYVENANČIŲ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS NUOSTOLIŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO“ PANAIKINIMO B-ĮV-1155 2016-10-20   122  Atsisiųsti
   DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2016 BIUDŽETINIAIS METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMO B-ĮV-1150 2016-10-19   116  Atsisiųsti
   DĖL VILKAVIŠKIO MIESTO SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PAKEITIMO B-ĮV-1149 2016-10-19   130  Atsisiųsti
   DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO B-ĮV-1148 2016-10-19   102  Atsisiųsti
   DĖL VIEŠOJO PIRKIMO ORGANIZATORIAUS SKYRIMO B-ĮV-1147 2016-10-18   117  Atsisiųsti
   DĖL GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KOMISIJOS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONIŲ, ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, AR SUKĖLĖJŲ NEŠIOTOJŲ BŪTINAJAM HOSPITALIZAVIMUI IR (AR) IZOLIAVIMUI ORGANIZUOTI SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO B-ĮV-1143 2016-10-17   93  Atsisiųsti
   DĖL KOMISIJOS SIŪLYMAMS TEIKTI VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS KLAUSIMAIS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO B-ĮV-1142 2016-10-14   106  Atsisiųsti
   1 2 3 4 5 6 7 8 ... 66 >> 

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb