Meniu
2019 M. RUGSĖJO 27 D. 10.00 VAL. ŠAUKIAMAS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 

2019 m. rugsėjo 20 d.potvarkiu Nr. B-MP-108

 


VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2019-09-27, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1.

B-SP-292

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

2.

B-SP-298

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3.

B-SP-303

Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2019–2020 mokslo metais

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4.

B-SP-309

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto suvestinės ataskaitos tvirtinimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

5.

B-SP-297

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertės padidinimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

6.

B-SP-290

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

7.

B-SP-304

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

Viešųjų pirkimų ir turtovaldymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

8.

B-SP-302

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d.  sprendimo Nr. B-TS-1209 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

9.

B-SP-308

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

10.

B-SP-306

Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS-1210, pakeitimo

Viešųjų pirkimų ir turto

valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

11.

B-SP-316

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 23  d. sprendimo Nr. B-TS-172 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui“ pakeitimo

Juridinio skyriaus vedėja

Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

12.

B-SP-296

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės investicijų priežiūros komisijos sudėties pakeitimo

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

13.

B-SP-301

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo informacijos centro dalyvavimui projekte „Jauno verslo plėtra Vilkaviškio mieste“ partnerio teisėmis ir dalinio finansavimo skyrimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

14.

B-SP-314

Dėl projekto „Kelio ruožo Šeštiniai – Mažučiai kapitalinis remontas“ rengimo, įgyvendinimo ir dalinio finansavimo skyrimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

15.

B-SP-289

Dėl projekto „Pėsčiųjų tako tarp Vilkaviškio ligoninės ir poliklinikos įrengimas“ rengimo, įgyvendinimo ir dalinio finansavimo skyrimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

16.

B-SP-307

Dėl pritarimo Pilviškių miestelio bendruomenės rengiamam projektui „Pilviškių pirties paslaugos“ ir dalinio finansavimo skyrimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

17.

B-SP-291

Dėl pritarimo VšĮ „Jaunimo ambasadoriai“ rengiamam projektui „Veiklus. Verslus. Veržlus“ ir dalinio finansavimo jam skyrimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

18.

B-SP-312

Dėl pritarimo projekto „Kultūrinis ir gamtinis Ruciane-Nida ir Vilkaviškio krašto paveldas – Lenkijos ir Lietuvos turistų vartai“  rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

19.

B-SP-300

Dėl pritarimo Vilkaviškio LIONS klubo rengiamam projektui „Savanoriauk. Atjausk. Padėk.“ ir dalinio finansavimo skyrimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

20.

B-SP-299

Dėl pritarimo Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubo rengiamam projektui „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ ir dalinio finansavimo skyrimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

21.

B-SP-311

Dėl sutikimo viešajai įstaigai Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centrui dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas“ ir dalinio finansavimo skyrimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

22.

B-SP-293

Dėl sutikimo Kybartų kultūros centro dalyvavimui pagrindinio partnerio teisėmis projekte „Vienijanti kultūra – atviros sienos, durys ir mintys“ ir dalinio finansavimo skyrimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

23.

B-SP-310

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

24.

B-SP-295

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 metų gegužės 29 d. sprendimo Nr. B-TS-77 „Dėl komisijos ūkio subjektų paraiškoms svarstyti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1 ir 2 punktų pripažinimo netekusiais galios

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

25.

B-SP-288

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B-TS-1353  „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos sudarymo“ pakeitimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

26.

B-SP-313

Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių  išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, pavaduojantis Skyriaus vedėją,

Edmundas Rumbinas,

tel. (8 342) 60 203

27.

B-SP-294

Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašo pakeitimo ir papildymo

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

28.

B-SP-315

Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo pakeitimo ir papildymo

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

 

 

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

 

 

 

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Posėdžio darbe kviečiami dalyvauti rajono Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų, įmonių vadovai, politinių partijų, visuomeninių judėjimų, dvasininkijos atstovai, pareiškimų rajono Savivaldybės tarybai autoriai.Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras