Meniu
2018 M. GRUODŽIO 21 D. 10.00 VAL. ŠAUKIAMAS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

 


VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO
 

2018-12-21, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1.

B-SP-362

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

2.

B-SP-350

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkmeda“ atleidimo nuo  nekilnojamojo turto mokesčio

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

3.

B-SP-378

Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

4.

B-SP-364

Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano 2017 metų įgyvendinimo ataskaitai

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059 

5.

B-SP-368

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059 

6.

B-SP-375

Dėl teisės įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su nuolaida

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059 

7.

B-SP-351

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų 2019–2021 metams nustatymo

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059 

8.

B-SP-359

Dėl pritarimo dalyvauti 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059 

9.

B-SP-379

Dėl pritarimo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos plėtojimas“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059 

10.

B-SP-380

Dėl pritarimo projekto „Lietuvos pažinimas per virtualią ugdomąją aplinką, pritaikytą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059 

11.

B-SP-358

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,  tvarkos aprašo tvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

12.

B-SP-366

Dėl maitinimo normos ir fiksuoto mėnesinio mokesčio ugdymo aplinkai gerinti nustatymo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

13.

B-SP-381

Dėl atlyginimo dydžio už Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro teikiamą neformalųjį vaikų švietimą nustatymo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

14.

B-SP-374

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

15.

B-SP-360

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro struktūros suderinimo

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

16.

B-SP-352

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

17.

B-SP-348

Dėl maitinimo ir medikamentų normatyvų Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namuose 2019 metams patvirtinimo

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

18.

B-SP-349

Dėl maitinimo  normatyvo  Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinyje 2019 metams patvirtinimo

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

19.

B-SP-377

Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašo tvirtinimo

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

20.

B-SP-376

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

21.

B-SP-373

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties pakeitimo

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

 

22.

B-SP-372

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudėties pakeitimo

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

23.

B-SP-353

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

24.

B-SP-354

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

25.

B-SP-355

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

26.

B-SP-357

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

27.

B-SP-356

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

28.

B-SP-347

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

29.

B-SP-363

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Edmundas Rumbinas,

tel. (8 342) 60 203

30.

B-SP-323

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių sąmatos pakeitimo

Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

31.

B-SP-365

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolieriaus kadencijos ir darbo užmokesčio nustatymo

Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

32.

B-SP-370

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo

 Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

33.

B-SP-369

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo

Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

34.

B-SP-361

Dėl Jevgenijaus Šibajevo atleidimo iš Vilkaviškio r. Kybartų suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigų ir pavedimo Rimantui Balanevičiui laikinai eiti Vilkaviškio r. Kybartų suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pareigas

Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

35.

B-SP-367

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

Tel. (8 342) 60 099

 

 

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

 

                                                               

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Posėdžio darbe kviečiami dalyvauti rajono Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų, įmonių vadovai, politinių partijų, visuomeninių judėjimų, dvasininkijos atstovai, pareiškimų rajono Savivaldybės tarybai autoriai.

 

 

 

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras